Ασφάλιση μεταφορών από την Ορίζων Ασφαλιστική

Τα προγράμματα καλύψεων της Ορίζων Ασφαλιστικής στον Κλάδο Μεταφορών έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την προσαρμοσμένη στις ανάγκες και προσδοκίες σας διασφάλιση των εμπορευμάτων σας σε περίπτωση μερικής ή ολικής ζημιάς κατά τη μεταφορά της. Μέσω διαφόρων τύπων Ασφαλιστηρίων συμβολαίων προσφέρουμε ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων που διακινούνται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο (αεροπλάνο, πλοίο, αυτοκίνητο, φορτηγό, σιδηρόδρομος ή συνδυασμός των παραπάνω) εντός και εκτός Ελλάδας.

Η Ορίζων Ασφαλιστική, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων προσφέρει τρία πακέτα καλύψεων, τις λεγόμενες ρήτρες A, B και C. Συμπληρωματικές καλύψεις όπως η επέκταση ασφάλισης κατά κινδύνων πολέμου-απεργιών εμπλουτίζουν τα προγράμματά μας.

Μέσα από τρεις τύπους συμβολαίων προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ένα ιδανικό περιβάλλον προστασίας και αξιοπιστίας:

Οριστικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (Voyage Policy)
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Διάρκειας (Open Policy)
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κατ’Αποκοπή (Block Policy)
Εναρμονισμένοι πάντα με τις συνεχείς αλλαγές του περιβάλλοντος υιοθετούμε πελατοκεντρική προσέγγιση προσαρμόζοντας τα ασφαλιστήρια μας στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη και προσφέροντας ανταγωνιστικά ασφάλιστρα χωρίς ωστόσο να κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Οι λόγοι που μας καθιστούν δελεαστική επιλογή στον κλάδο ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων είναι οι κάτωθι:

Ασφαλιστήρια προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη (tailor made)
Εξαιρετική σχέση μεταξύ κόστους του ασφαλιστηρίου και οφέλους των καλύψεων (Value for Money)
Άμεση έκδοση ασφαλιστηρίων
Διαφανής και σύντομη διαδικασία αποζημίωσης
Συνεργασία με μεγάλο εύρος αντιπροσώπων σε χώρες του εξωτερικού έτσι ώστε η κάλυψη των εξαγωγών να μην εμποδίζεται από γεωγραφικά όρια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*