«Όχι» στα σχέδια για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια από την ΕΚΤ

Με ένα «όχι» στα σχέδια για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια απάντησε η ΕΚΤ. Ο εποπτικός μηχανισμός της ΕΚΤ (SSM) απέρριψε τα σχέδια και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνικής, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank) που είχαν καταθέσει για την αντιμετώπιση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, μέσω των οποίων οι διοικήσεις των τραπεζών ήλπιζαν ότι θα πετύχαιναν καλύτερη αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων δανείων, και κατ’ επέκταση σημαντικά χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι επιπλέον προβλέψεις που πρέπει να διενεργήσουν οι τράπεζες για την κάλυψη των επισφαλειών στα επιχειρηματικά δάνεια θα φτάσουν τα 7 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, στα 5-6 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα ανέλθουν οι πρόσθετες προβλέψεις για την κάλυψη και των προβληματικών δανείων προς τα νοικοκυριά. Έτσι, ο πρώτος λογαριασμός της ανακεφαλαιοποίησης προσεγγίζει τα 13 δισ. ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*