Η Χρ. Παπακωνσταντίνου προτάθηκε ως μέλος για το Εποπτικό Συμβούλιο της EKT

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας προτείνει την Υποδιοικήτρια Χριστίνα Παπακωνσταντίνου ως νέο μέλος στο Εποπτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από 1.1.2024, εν όψει της λήξης της ευδόκιμης οκταετούς θητείας του κ. Ηλία Πλασκοβίτη στην ανωτέρω θέση.

Βιογραφικό

Η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (LLM) στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο από το University of London. Έχει πολύχρονη και ευρεία επαγγελματική εμπειρία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Κατά την περίοδο 2012-2014 υπηρέτησε ως Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών, με παράλληλη θητεία ως Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ταυτόχρονα, συμμετείχε στην ομάδα διαπραγμάτευσης των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής.

Εκπροσώπησε τη χώρα στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στις ομάδες υψηλού επιπέδου του ΟΟΣΑ, στις υπουργικές συνεδριάσεις του ΟΟΣΑ (ως αναπληρωτής), σε ομάδες εργασίας της Economic and Financial Committee της ΕΕ (Task Force on Coordinated Action, υποεπιτροπή στατιστικής), στην Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSC) της ΕΕ και στο Financial Services Working Group του Συμβουλίου της ΕΕ. Υπήρξε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και του Συμβουλίου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (FSB). Συμμετείχε στην ελληνική ομάδα υποστήριξης των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων 2012 (PSI), στην ομάδα παρακολούθησης της συμφωνίας δανείου του EFSF και στη συντονιστική ομάδα για την εφαρμογή των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής.

Διετέλεσε επιστημονική συνεργάτιδα στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Οικονομικών, σύμβουλος στο Γραφείο Πρωθυπουργού, σύμβουλος επί χρηματοπιστωτικών θεμάτων στην Οικονομική Μονάδα της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στην ΕΕ και νομικός σύμβουλος στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Επιπλέον, παρείχε υπηρεσίες ως ανεξάρτητη νομική σύμβουλος σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, δημοσιονομικής διαχείρισης, εταιρικού δικαίου και δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ και μετείχε ως εμπειρογνώμονας σε αποστολές του ΔΝΤ.

Από το 2017 έως το 2021 ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «PQH Ενιαίος Εκκαθαριστής Α.Ε». Επίσης, την περίοδο 2019-2021 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ από το 2020 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Έχει μακρά εμπειρία στην παρακολούθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στο συντονισμό οικονομικών πολιτικών και εξειδικεύεται σε θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, κρατικών ενισχύσεων, εκκαθαρίσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και μη εξυπηρετούμενων δανείων.