Προτάσεις με ανώτατο όριο για τα επενδυτικά προιόντα

Συγκεκριμένη πρόταση προκειμένου να αρθούν, μερικώς, οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων (capital controls) με σκοπό την επανενεργοποίηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις του εξωτερικού (unitlinked) φέρονται να έχουν υποβάλλει οι ασφαλιστές προς την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου η διοίκησή της να καταθέσει με τη σειρά της ανάλογο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του IW, ζητήθηκε να επιτραπεί η τοποθέτηση κατ΄ ανώτατο όριο 500 ευρώ, ανά άτομο και ανά μήνα, σε επενδυτικά προϊόντα του εξωτερικού, ώστε με τον τρόπο αυτό να εξυπηρετηθούν τα προγράμματα περιοδικών καταβολών, που σήμερα έχουν κυριολεκτικά «παγώσει» λόγω των capital controls.

Ανώτατα στελέχη του κλάδου αναφέρουν στο IW πως, σε αυτή τη φάση, οι ασφαλισμένοι μπορούν και εξαγοράζουν μέρος των αποθεμάτων που είχαν σχηματιστεί από τις περιοδικές καταβολές, προκειμένου να καλύψουν τουλάχιστον τα ασφάλιστρα θανάτου, ή άλλων ασφαλιστικών καλύψεων και οι ασφαλιστικές εταιρείες να μπορέσουν να παράσχουν τις καλύψεις που προβλέπουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία είχαν συνάψει με τους πελάτες τους.

Βεβαίως, έτσι περιορίζονται μερικώς τα διαθέσιμα αποθέματα, όμως διατηρούνται σε ισχύ τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και, όπως τονίζεται, εφόσον η αγορά ομαλοποιηθεί οι εταιρείες θα εξετάσουν το πώς θα καλυφθούν οι έκτακτες αυτές εκταμιεύσεις, αλλά και όσες δεν καταβλήθηκαν λόγω των capital controls, ώστε τα επενδυτικά προϊόντα να εξελιχθούν βάσει του αρχικού σχεδιασμού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*