ΔΕΙΑ: Σφίγγει τα λουριά στους ασφαλιστές

Σε συνεργασία με την EIOPA, η ΔΕΙΑ και η Τράπεζα της Ελλάδος σφίγγει τα λουριά των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, διενεργόντας ελέγχους προς δύο κατευθύνσεις. 

Ελενα Ερμείδου

Με σκοπό την διασφάλιση των αποταμιεύσεων και των συντάξεων των ασφαλισμένων, καθώς και για να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές αγοράζουν ασφάλιση και αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότηση τους, η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με την EIOPA εξετάζει την ανάπτυξη εποπτικών εργαλείων για τον εντοπισμό πρακτικών που αναπτύσσουν οι ασφαλιστικές και που έχουν δυσμενείς συνέπειες στους ασφαλισμένους.

Οι έλεγχοι που θα αφορούν και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και θα διενεργούνται, όχι μόνο στη βάση του μεγέθους των οικονομικών μεγεθών του διαμεσολαβητή, αλλά και με άλλα κριτήρια όπως π.χ. κάνοντας χρήση μέτρων και δεικτών επικινδυνότητας.

H ΔΕΙΑ θέλει να κατανοούν οι ασφαλισμένοι τι αγοράζουν

Σκοπός μ είναι να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές αγοράζουν ασφάλιση και αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και κατανοούν πλήρως τι αγοράζουν, πού επενδύουν, τι κινδύνους εκχωρούν και τι κινδύνους διακρατούν, καθώς επίσης ότι γνωρίζουν με σαφήνεια και πληρότητα ποιοι κίνδυνοι και υπό ποιες προϋποθέσεις καλύπτονται από το συμβόλαιό τους και ποιοι όχι.

Στο επίκεντρο οι ασφαλιστικές Ζωής

Στους πρώτους στόχους της ΤτΕ οι ασφαλιστικές Ζωής και κυρίως, όπως έχει πρόσφατα γράψει το IW τα ασφαλιστικά προγράμματα που συνδυάζονται με επενδύσεις να προσφέρουν αξία και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασφαλισμένων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένει από τις ασφαλιστικές Ζωής:

Να διαθέσουν δομημένη διαδικασία τιμολόγησης που να λαμβάνει υπόψη με διακριτό /σαφή τρόπο τις χρεώσεις προς τους ασφαλισμένους. Να κατατάσσουν τα προϊόντα τους σε μια κλίμακα πολυπλοκότητας ώστε να καθορίζεται : το  εύρος της αγορά στόχου καθώς και το πόσο λεπτομερώς καθορισμένη θα πρέπει να είναι.

Ο χαρακτήρας της συμβουλής που θα πρέπει να δίνεται προσυμβατικά. Ο έλεγχος του προϊόντος με την υιοθέτηση σεναρίων κατά κατά την έναρξη του προϊόντος και περιοδικά. Να ελέγχεται ότι κάθε στοιχείο του προϊόντος, όπως Αμοιβαία Κεφάλαια, Εσωτερικά κεφάλαια, Εγγυήσεις, Βιομετρικές Καλύψεις προσφέρουν αξία στον ασφαλισμένο.

Και τέλος να παρακολουθείται η απόδοση του προϊόντος συμπεριλαμβανόμενης και των αποδόσεων των Α/Κ καθώς και να γίνονται συγκρίσεις με αποδόσεις παρομοίων προγραμμάτων στην αγορά.