Προμήθειες Ασφαλιστών: τι θα σωθεί στο παρά πέντε;

Ολική ανατροπή στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση ετοιμάζονται να φέρουν οι Εποπτικές Αρχές στην Ευρώπη, μέσω των Κανονισμών για την προώθηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Δράσεις  σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αναλάβει η Insurance Europe και η Bipar και σε Πανελλαδικό το ΕΕΑ, και η ΕΑΔΕ μήπως προλάβουν να σώσουν κάτι, στο παρά πέντε. 

Ελενα Ερμείδου

Στόχος των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών: η διαφάνεια, η αντικειμενική ενημέρωση  και το συμφέρον του καταναλωτή  / επενδυτή, μετά από προβλήματα που υπήρξαν από τα προϊόντα συνδεδεμένα με την ασφάλιση σε δείκτες, Unit Linked.

Τα Unit Linked τα πούλησαν στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, ασφαλιστικές ζωής που κυρίως παρείχαν στο πακέτο τους εγγυήσεις. Ανέβαζαν, για πολλά εξάμηνα τον κύκλο εργασιών των ασφαλιστικών, τα έσοδα, και τις αποζημιώσεις.  Σήμερα, είναι λιγότερο ανταγωνιστικά γιατί παύουν μερικά από αυτά να δίνουν εγγυήσεις και γιατί  πληθώρα επενδυτικών προϊόντων παρέχονται και από ΑΕΔΑΚ –εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων και τράπεζες.

Στην Ελλάδα θέσεις παίρνουν το ΕΕΑ και η ΕΑΔΕ

Κάποιες ασφαλιστικές τα έσπρωχναν παραμερίζοντας άλλες ανάγκες, ωστόσο σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών αυτό δεν σημαίνει ότι η μπάλα πρέπει να πάρει ότι υπάρχει στην αγορά. Το ΕΕΑ τονίζει ότι ο λόγος της κατάργησης δεν τεκμηριώνεται από την ύπαρξη κάποιων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, σε κάποια κράτη-μέλη και σε κάποια προϊόντα, επισημαίνοντας ότι η κατάργηση των προμηθειών σε αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα θα ανατρέψει τελείως την δομή της αγοράς και την έως σήμερα λειτουργία, προώθηση, υποστήριξη, και εξυπηρέτησής.

Την ίδια θέση με το ΕΕΑ για τα θέματα αυτά παίρνει και η ΕΑΔΕ σήμερα με σχετική της ανακοίνωση.

Στην Ευρώπη η Insurance Europe

Η Insurance Europe από την πλευρά της αναφέρει σε έγγραφο της ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί η ποικιλομορφία των αγορών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην ΕΕ, παραθέτοντας παραδείγματα αγορών για κάθε ένα από τα οποία τα κράτη μέλη δύνανται να προσαρμόσουν τα μέτρα που θα λάβουν.

Κύριος παράγοντας σύμφωνα με την Insurance Europe είναι ο τρόπος που γίνεται η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων σε κάθε κράτος μέλος, και η ανάγκη των ασφαλισμένων για χρηματοοικονομικές συμβουλές, ανάλογα με τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στα συνταξιοδοτικά συστήματα.

Είναι σημαντικό τονίζει ότι στα κράτη μέλη που το σύστημα διανομής των προϊόντων στηρίζεται στις προμήθειες απαιτείται η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου γνώση και εκπαίδευση πάνω στα χρηματοοικονομικά, υποστηρίζοντας ότι η προμήθεια που λαμβάνουν οι εκπαιδευμένοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι δρα θετικά ως προς την ενημέρωση μεταξύ άλλων χρηματοοικονομικά αναλφάβητων ομάδων που έχουν την ανάγκη της έγκυρης συμβουλής.

Ασφαλίσεις Περιουσίας: Τρεις άξονες επιτυχίας