Η ελληνική πρόταση για το χρέος και η έξοδος στις αγορές το 2016

Την πρόταση περί πληρωμής των ομολόγων της ΕΚΤ μέσω του ESM επαναφέρει η Αθήνα.

Πρότεινε την αξιοποίηση των 11,2 δισ. ευρώ που μεταφέρθηκαν από το ΤΧΣ στον ESM. Ας σημειωθεί πως οι πληρωμές προς την ΕΚΤ είναι προγραμματισμένες για τον Ιούλιο (3,5 δισ.) και τον Αύγουστο (3,2 δισ.). Το θέμα είναι αν δεχθούν κάτι τέτοιο οι θεσμοί. Όσον αφορά τα δάνεια από το ΔΝΤ, η ελληνική κυβέρνηση προτείνει την αναδιάρθρωσή τους, ώστε να αποπληρωθεί το συνολικό ποσό σε δύο φάσεις. Η πρώτη ώς τις 30 Ιουνίου του 2015 και η δεύτερη με βάση την επακόλουθη αναχρηματοδότηση του χρέους.

Την περίοδο από τον Ιούλιο του 2015 ώς τον Μάρτιο του 2016, θα καταβληθεί το 50% του σημερινού χρεωστικού υπολοίπου. Η καταβολή θα γίνει σταδιακά ή σε δόσεις. Με βάση την ελληνική πρόταση, οι αναδιαρθρώσεις του χρέους, σε συνδυασμό με την επιτυχημένη εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής, θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε από τις 31 Μαρτίου του 2016 η αναχρηματοδότηση του χρέους να μπορεί να γίνει μέσω των αγορών. Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να παρουσιάσει στους πιστωτές σχέδιο μείωσης του ελληνικού χρέους, το οποίο στοχεύει στη μείωση του λόγου στο 93% ώς το 2020 και στο 60% έως το 2030.

Βασικός κορμός του σχεδίου αποτελεί η επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής των διμερών δανείων από το πρώτο πρόγραμμα στήριξης και ο διαχωρισμός των δανείων του δεύτερου προγράμματος προς τον EFSF, προκειμένου το πρώτο μισό να διαγραφεί και το δεύτερο να έχει διπλάσιο επιτόκιο. Σύμφωνα με την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, οι υποχρεώσεις προς την ΕΚΤ, ύψους 27 δισ., θα αντικατασταθούν με νέο δάνειο από τον μόνιμο μηχανισμό στήριξης της ευρωζώνης, τον ESM. Οι υποχρεώσεις προς το ΔΝΤ, κατά το ήμισυ, θα αποπληρωθούν από τα κέρδη που θα επιστραφούν από τα ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ. Αυτά τα κέρδη ανέρχονται σε 9 δισ. ευρώ.

Ο χρόνος αποπληρωμής των διμερών δανείων θα παραταθεί είτε μέσω ομολόγων με «ομόλογα εις το διηνεκές» είτε με ομόλογα που θα συνδέονται με την πορεία του ΑΕΠ. Τέλος, από τον διαχωρισμό των δανείων του EFSF, το πρώτο ήμισυ θα φέρει διπλάσιο επιτόκιο από το σημερινό (5% από 2,5%) και το δεύτερο θα διαγραφεί. Η βασική δομή του ελληνικού χρέους περιλαμβάνει:

 

  • Χρέος που δάνεισαν άμεσα τα κράτη της ΕΕ, 53,9 δισ. ευρώ.
  • Χρέος μέσω των δανείων του ΔΝΤ στα 30,1 δισ. ευρώ.
  • Χρέος μέσω δανείων του EFSF στα 139,9 δισ. ευρώ.
  • Ομόλογα που κατέχουν ξένοι ιδιώτες περίπου 20 δισ. και άλλα νομίσματα και swaps.
  • Ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ και κεντρικές τράπεζες 29 δισ. ευρώ.
  • Χρέος μέσω εντόκων περίπου 14,9 δισ., που κατέχουν ελληνικές και ξένες τράπεζες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*