Ορίζων Ασφαλιστική: Mε ειδίκευση στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους

Η Ορίζων Ασφαλιστική εξειδικεύεται στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και ευελιξία για τη διαχείριση κάθε μεμονωμένου συμβάντος.​

Ειδίκευση στις ασφαλίσεις περιουσίας από το 1964

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική από ιδρύσεως της ειδικεύεται στις ασφαλίσεις περιουσίας, καθώς έχει στο ενεργητικό της την ασφάλιση ορισμένων από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους της χώρας. Μέσω στρατηγικών αντασφαλιστικών συνεργασιών με top-rated οργανισμούς, διαθέτει:

 • υψηλό capacity
 • μεγάλη γκάμα προγραμμάτων
 • ανταγωνιστικό κόστος
 • τεχνογνωσία και ευελιξία
 • για τη διαχείριση κάθε μεμονωμένου κινδύνου σαν να είναι μοναδικός.

Καλύψεις

Στις ασφαλίσεις περιουσίας, η ΟΡΙΖΩΝ εξειδικεύεται σε Tailor Made προγράμματα που προστατεύουν:

 • τις κτιριακές εγκαταστάσεις
 • το περιεχόμενο
 • τα εμπορεύματα
 • τον μηχανολογικό εξοπλισμό κάθε επιχείρησης

προσφέροντας κάλυψη για σημαντικούς κινδύνους όπως σεισμός, πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις, κλοπή, απώλεια κερδών.

Κλάδοι Δραστηριότητας / Σε ποιόν απευθυνόμαστε

Η Ορίζων, διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων. Καλύπτουμε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρίες, από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων:

 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • τηλεοπτικοί σταθμοί
 • εμπορικά κέντρα
 • βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και ποτών
 • εκπαιδευτήρια
 • ναυτιλιακές εταιρείες
 • φαρμακευτικές εταιρίες
 • επιχειρήσεις παραγωγής μετάλλων

Οι προσφερόμενες καλύψεις αφορούν σημαντικούς κινδύνους, όπως ο σεισμός, η πυρκαγιά, τα φυσικά φαινόμενα, οι τρομοκρατικές ενέργειες, οι κακόβουλες πράξεις, η κλοπή και η απώλεια κερδών.

Περισσότερα εδώ