Νέο deal στην αγορά: Η INTERAMERICAN Zωής Α.Ε. αποκτά το 100% της «ΟΡΙΖΩΝ» Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων

Νέες ισορροπίες στην διαμορφώνονται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Όπως ανακοινώθηκε από την ΤτΕ, η INTERAMERICAN Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε. αποκτά ειδική συμμετοχή 100%  στην «ΟΡΙΖΩΝ» Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων», σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4364/2016.

Η  ανακοίνωση-απόφαση της ΤτΕ αναφέρει:

Εγκρίθηκε με απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ της TτE  η  ειδική συμμετοχή της Interamerican στην ασφαλιστική επιχείρηση “«ΟΡΙΖΩΝ» Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων», σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4364/2016

Οπως αναφέρει η σχετική απόφαση : Εγκρίνεται η απόκτηση ειδικής συμμετοχής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4364/2016, στο μετοχικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία ««ΟΡΙΖΩΝ» Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων» ως ακολούθως:
α) άμεσα, σε ποσοστό 100%, από την ασφαλιστική επιχείρηση «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.»,
β) έμμεσα σε ποσοστό 99,89%, από την εταιρεία «Achmea B.V.»,
γ) έμμεσα σε ποσοστό 66,87% από την «Vereniging Achmea»,
δ) έμμεσα σε ποσοστό 57,71%, από την εταιρεία «Stichting Administratie – Kantoor Achmea»,
ε) έμμεσα σε ποσοστό 31,11% από την «Cooperatieve Rabobank U.A.»

Αναλυτικά η απόφαση εδώ