Μερική διάσπαση της ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α και η καθολική διάδοχος

Η ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α μέσω ανακοίνωσής της στα social Media ενημερώνει το κοινο ότι:

“Η ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας μερικής διάσπασης, μεταφέροντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία της, το χαρτοφυλάκιό της ασφαλίσεων ζημιών και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά της, στην ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ., που καθίσταται καθολική διάδοχος και που έχει ακριβώς την ίδια μετοχική σύνθεση με την ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α..

Λόγω της ανωτέρω διάσπασης η εταιρεία μας θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στους κλάδους ασφάλισης ζημιών. Η μεταβίβαση των δραστηριοτήτων της επιχείρησής μας στην ΟΡΙΖΩΝ 1964 αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη μελλοντική εξέλιξη της εταιρίας, καθώς πλέον επικεντρωνόμαστε στους κλάδους αιχμής μας και ταυτόχρονα απελευθερώνουμε δεσμευμένα εποπτικά κεφάλαια από τον κλάδο ζωής, προς επένδυση σε νέα επιχειρηματικά σχέδια.

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ θα συνεχίσει, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή, να υποστηρίζει απρόσκοπτα τις ανάγκες των πελατών και συνεργατών της για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, όπως προτάσσει η 59 ετών ιστορία μας στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά.”