Ελλάδα, Κύπρος, σημαίες

Τα μερίδια των ελληνικών ασφαλιστικών στην κυπριακή αγορά

Με γοργούς ρυθμούς “τρέχει” η κυπριακή ασφαλιστική αγορά, παρά τον πληθωρισμό, τις εξελίξεις με τα επιτόκια αλλά και την αβεβαιότητα στις αγορές ακινήτων, στις οποίες στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό η κυπριακή ασφαλιστική βιομηχανία. 

Στην γείτονα δραστηριοποιούνται σύμφωνα με την ΥπηρεσίαςΕλέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών 32 και είναι αδειούχες με βάση το άρθρο 14 των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2016-2020 αλλά και 7 με έδρα σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης (FOE).Επίσης πάνω από 450 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές επιχειρήσεις χωρίς υποκατάστημα (υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών).

Υψηλά ποσοστά στην παραγωγή

Η παραγωγή του κλάδου ζωής αυξήθηκε κατά 19,9%, από τα 218,77 στα 262,3 εκατ. ευρώ. Οι γενικοί κλάδοι εμφάνισαν άνοδο 3,4%. Η παραγωγή του κλάδου στην Κύπρο ακολουθεί σαφή ανοδική πορεία με οικονομικά αποτελέσματα για το 2022 να είναι αρκούντος ενθαρρυντικά για την πορεία του κλάδου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου. Παράλληλα, συνεχίστηκε η μεγάλη συγκέντρωση σε σχετικά μικρό αριθμό εταιρειών, με ισχυρότερη παρουσία να διαθέτουν η Eurolife με μερίδιο 27,6%, η CNP Cyprialife με 22,3%, η Universal life με 12,1%, η Hellenic 9,8% και η Ancoria 8,8%. Από ελληνικής πλευράς, στον κλάδο ζωής της κυπριακής αγοράς η Prime Insurance έχει μερίδιο αγοράς 5%, η Altius 4,8% και η Εθνική Ασφαλιστική 2,9%. Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον κλάδο ζωής έχει η Eurolife (27,6%) με ασφάλιστρα €72,5 εκατ. έναντι 28,1% πέρσι. Δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο έχει η CNP Cyprialife (22,3%) με ασφάλιστρα €58,5 εκατ. Πέρσι το μερίδιο της ήταν 24,1%. Την πεντάδα με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς συμπληρώνουν η Universal Life (12,1% από 15,2%), η Hellenic (9,8% από 6,8%) και η Ancoria (με 8,8% από 4,8%).

Tα συνολικά ασφάλιστρα του γενικού κλάδου (συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες ζωής) το εξάμηνο του 2022, αυξήθηκαν κατά 3,4% στα €266,6 εκατ., από €257,7 εκατ. το εξάμηνο του 2021. Το εξάμηνο του 2020, είχαν μειωθεί κατά 0,5%. Ο τομέας της ασφάλισης οχημάτων σημείωσε αύξηση 2,9%. Τα ασφάλιστρα από τον τομέα της ασφάλισης οχημάτων ανήλθαν στα €97,3 εκατ. έναντι €94,5 εκατ. Στους γενικούς κλάδους, ηγετικά μερίδια έχουν οι θυγατρικές της Τράπεζας Κύπρου (Γενικές Ασφάλειες Κύπρου και Eurolife) με 16,6%, οι θυγατρικές του πολυεθνικού Ομίλου CNP (CNP Ασφαλιστική και CNP Cyprialife) με 13,7%, η Trust με 7,9%, η Παγκυπριακή (θυγατρική της Ελληνικής Τράπεζας) με 7,8%, η Universal με 7,6% και η AIG με 6,2%. Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές εταιρείες γενικών κλάδων, η Εθνική Ασφαλιστική έχει μερίδιο 3,6%, η Altius 3,4%, η Υδρόγειος 3,1%, η Prime Insurance 2,2% και η Interamerican 1,6%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*