Εκπαίδευση

Μ. Ανδρουλιδάκης: «Πωλήσεις ασφαλειών από Επιστημονική άποψη με ασκήσεις».

Ο συγγραφέας Μιχάλης Ανδρουλιδάκης όπως αναφέρει και αποδεικνύει μέσα από τη δική του σκοπιά οι ασφάλειες έχουν μια ιστορία με συνέχεια. Μια ιστορία με μεγάλη σημασία, καθώς αποτελεί την παράδοση του κλάδου η οποία δημιουργείται με το πέρασμα των χρόνων.

Read More »

ΕΙΑΣ: Περί των απαιτήσεων Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησής

Το ΕΙΑΣ έχει συστήσει ειδική Συμβουλευτική Υπηρεσία, προς τον σκοπό της καλύτερης εφικτής ενημέρωσης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, εν σχέσει με τις Υποχρεώσεις Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής τους

Read More »

ΕΙΑΣ: Συστήματα Πολυσχιδούς Εξυπηρέτησης πελατών και Ανάπτυξης Πωλήσεων

Από τους Citizens στους Netizens και από τους Physical στους Digital πελάτες μας - Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Σωτήρης Κλήμης, Σύμβουλος Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Πωλήσεων με εξειδίκευση σε θέματα συγκρότησης πελατοκεντρικών μοντέλων ανάπτυξης εργασιών και πωλήσεων.

Read More »

Ο κος Νίκος Σωφρονάς νέος Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Α.Σ.

ο κος Σωφρονάς αναλαμβάνει να διευθύνει και να αναπτύξει περαιτέρω το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, το Ανθρώπινο Δυναμικό και τις Υπηρεσίες του Ινστιτούτου, με σύγχρονο όραμα και καινοτομική στρατηγική, προς όφελος της Ασφαλιστικής Αγοράς

Read More »

Σ. Γκούμας /SQLearn: Οι νέες τεχνολογίες οδηγούν στο e-learning

H τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί την ανάγκη ανανέωσης και επέκτασης του κανονιστικού πλαισίου της ασφαλιστικής αγοράς, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε ανακατατάξεις στην καθημερινή εργασιακή πρακτική των διαμεσολαβητών αλλά των λοιπών ασχολουμένων στην ασφαλιστική αγορά.

Read More »