Συνεντεύξεις

M. Hargas / Interamerican: Η αύξηση ρύθμισης συντελεστής για απόκτηση νέων μεριδίων

Η εισαγωγή των νέων προτύπων υποβολής στοιχείων δημιουργεί συνεχή ζήτηση για ολόκληρη την οικονομική ομάδα μιας ασφαλιστικής εταιρείας - Επενδύουμε τον χρόνο και την προσπάθειά μας στην εκτεταμένη εφαρμογή εργαλείων επιχειρηματικής νοημοσύνης και στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες που σχετίζονται με τους υπολογισμούς του Solvency II.

Read More »

Στ. Βερζοβίτης / Ευρωπαϊκή Πίστη: Μεγάλο στοίχημα η τυποποίηση διαδικασιών μέσω robotics

Οι νέες λύσεις θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε ευκολότερα τους πελάτες μας, να τους παράσχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες - Το σημαντικότερο λογιστικό πρότυπο που θα αλλάξει σημαντικά τον τρόπο υπολογισμού των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι το ΔΠΧΑ 17

Read More »

Στέλιος Βασιλόπουλος / HDI Global SE: Η βιομηχανική κατασκοπεία στις προτιμήσεις των κυβερνοεπιθέσεων

Η βιομηχανία δεν απειλείται μόνο από την απώλεια ή κλοπή δεδομένων, αλλά και από επιθέσεις στα συστήματα βιομηχανικού ελέγχου - Το 30% αυτών των επιθέσεων εκδηλώθηκαν στην αυτοκινητοβιομηχανία, με τους κλάδους χημικών, φαρμάκων και ηλεκτρονικών να εμφανίζονται επίσης σε υψηλές θέσεις. Για τις εξειδικευμένες απαιτήσεις η HDI Global SE έχει αναπτύξει το Cyber+.

Read More »

Γεώργιος Καλπάκος / ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: Δεν πρέπει να φοβόμαστε τους αυστηρούς κανόνες

Το πνεύμα της υγιούς και διαφανούς επιχειρηματικής δραστηριότητας πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε οικονομική οντότητα και, κυρίως, τις ασφαλιστικές εταιρείες - Σήμερα, ο οικονομικός διευθυντής συμμετέχει και συνδιαμορφώνει τη στρατηγική της επιχείρησης. Ο ρόλος του είναι πολύ πιο σύνθετος και ηγετικός ταυτόχρονα.

Read More »

Α. Καρταπάνης / ΥΓΕΙΑ: Πιο κοντά ιδιωτικές κλινικές – ασφαλιστικές μετά την κρίση

Ο κύριος Ανδρέας Καρταπάνης μιλά στο IW για την εικόνα του κλάδου των ιδιωτικών κλινικών, τη ζήτηση για ιατρικές υπηρεσίες και τη σχέση ιδιωτικών κλινικών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Read More »

Γ. Τσινός / Εθνική Ασφαλιστική: Ολιστική προσέγγιση, όχι αποσπασματικές λύσεις για τους cyber κινδύνους

Όσο πιο κρίσιμα είναι τα δεδομένα, όσο πιο συγκεντρωμένα, τόσο πιο αυξημένο είναι το κίνητρο για τον hacker, αφού στοχεύει στο μεγαλύτερο δυνατό κέρδος με το μικρότερο δυνατό κόστος. - Ή πληρώνεις (συνήθως είναι «τίμιοι» και σου λένε τον κωδικό επαναφοράς!) ή επιστρέφεις στο τελευταίο σου αντίγραφο ασφαλείας (backup).

Read More »

Γρ. Σαραφιανός: Απαιτείται πιο ευέλικτη σχέση μεταξύ ιδιωτικών κλινικών – ασφαλιστικών

Τι λέει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδιωτικών Νοσοκομείων (UHEP), κ. Γρηγόρης Σαραφιανός στο IW

Read More »

Π. Σωτηρχέλλης / ARAG: Οι κανόνες και οι νόμοι ανέκαθεν παραβιάζονταν

Ο μόνος τρόπος για την επίτευξη της στοιχειώδους ζητούμενης αποτελεσματικότητας είναι η μελέτη και ερμηνεία νόμων, κανόνων και πληροφοριών, και η ανταλλαγή απόψεων - Αν από χρόνια υπήρχε ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, και με ένα φιλικό προς την επιχείρηση περιβάλλον, όλα θα ήταν πιο εύκολα

Read More »

Κ. Βούλγαρης / AIG: Όλες οι επιχειρήσεις μπορεί να πέσουν θύματα κινδύνων

Αφιέρωμα Cyber Insurance: Ανοίγει ένα «χρυσωρυχείο» κινδύνων - Δημιουργούνται υψηλές προσδοκίες για σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες

Read More »

Μ. Ροντογιάννης/Ionios Brokers: Δυναμική ανάπτυξη με πληθώρα επιλογών

Επόμενο «στοίχημα» το New Agency System - Το 80% της δουλειάς μας είναι με πολυεθνικές. Τα νέα έχουν να κάνουν με την υγεία, με το properties και τις επαγγελματικές αστικές ευθύνες - Οι αδύναμοι οικονομικά και οι μη καταρτισμένοι θα εκλείψουν ή θα απορροφηθούν από μεγαλύτερα σχήματα.

Read More »

Σπ. Γκούμας/SQLearn: Μονόδρομος η εκπαίδευση στις ασφάλειες

Το 2018 θα μας φέρει την ανάγκη εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν το cyber security αλλά και την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων - Έχει επηρεαστεί και η εκπαίδευση, από τον τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας, π.χ. στο κινητό μας τηλέφωνο, μέχρι τον τρόπο που μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας, σε όλα τα επίπεδα σπουδών, μέσω συστημάτων e-learning.

Read More »

Interamerican: Η ενσωμάτωση της υπευθυνότητας στην εταιρική στρατηγική «κλειδί» για την ανάπτυξη

Η εταιρεία έχει ευθυγραμμίσει την επιχειρηματική λειτουργία και στρατηγική της με τις ανάγκες και επιθυμίες των κοινωνικών εταίρων της - Ως μέλος της «Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020», εναρμονίζει τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας με τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας.

Read More »

Γ. Γκούσκος: Η Ευρωπαϊκή Πίστη στοχεύει στην ανάπτυξη, δρα υπεύθυνα, δημιουργεί ισορροπίες

Συνυπολογίζει τα οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καταναλωτικά θέματα και συμφέροντα, με στόχο τη θεμελίωση μιας εταιρικής λειτουργίας που να διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και προοπτική της εταιρείας

Read More »

Εθνική Ασφαλιστική: To ανθρωποκεντρικό όραμα της καθορίζει κάθε δραστηριότητα

Μία από τις σημαντικότερες δράσεις της εταιρείας το 2016 αποτελεί η οικονομική ενίσχυση της crowdfunding πλατφόρμας ACT4GREECE, μιας πρωτοβουλίας της Εθνικής Τράπεζας, η οποία αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο υποδοχής και υποστήριξης έργων

Read More »