Συνεντεύξεις

Πλούσια σε συνεργασίες και καλύψεις η ταξιδιωτική ασφάλιση της Interamerican

Σε κάθε ταξίδι, με οποιοδήποτε μέσο, αναλαμβάνει για λογαριασμό του πελάτη την πλήρη διαχείριση κάθε έκτακτου περιστατικού - Η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία που διαθέτει ιδιόκτητες υποδομές στον τομέα της υγείας και βοήθειας στην Ελλάδα

Read More »

Λ. Μαριδάκης, Mondial Assistance: Η ταξιδιωτική ασφάλιση αναπόσπαστο μέρος των κρατήσεων, μαζί με εισιτήριο, ξενοδοχείο

Η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να διαθέτει παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών. Να μη δεσμεύεται από συμβεβλημένα νοσοκομεία ή ιατρικά κέντρα, ώστε σε κάθε συμβάν, σε κάθε σημείο του πλανήτη και σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα, να έχει τη δυνατότητα άμεσης πληρωμής

Read More »

Β. Νιάρχος/Prime Insurance: Ισχυρές συμμαχίες ασφαλιστικών με startups στην Υγεία

Η τεχνολογία πρέπει να ελέγξει την αύξηση του κόστους. Ο επαγγελματίας διαμεσολαβητής θα πρέπει να μετατραπεί σε εξειδικευμένο σύμβουλο υγείας - Ποιος θυμάται τις Ολυμπιακές κλίνες στα δημόσια νοσοκομεία, που οι ασφαλισμένοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πληρώνοντας η ασφαλιστική εταιρεία απευθείας, διερωτάται ο κ. Βασίλης Νιάρχος.

Read More »

Αντ. Καραβασίλης/MINETTA: Τα καλύτερα προϊόντα δεν μπορούν να βρουν αγοραστές χωρίς τους ασφαλιστές

Η εκπαίδευση των διαμεσολαβητών είναι το μέσο για τη διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς - Κάθε τεχνολογική εξέλιξη μειώνει τα περιθώρια λαθών. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε τεχνολογίας προϋποθέτει επαρκή γνώση και πολύ καλή εκπαίδευση του προσωπικού

Read More »

Κ. Ιωαννίδου/Interlife: Δυνατότητα διεύρυνσης του μεριδίου της ασφαλιστικής αγοράς στο ΑΕΠ

Ο τομέας της υγείας είναι πολύ νευραλγικός και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις από τους διαμεσολαβητές που προωθούν τα προγράμματα - H online πρόσβαση γιατρού και ασθενή σε ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και η ευρύτερη χρήση υψηλής τεχνολογίας στην Ιατρική θα βελτιώσουν τις συνθήκες περίθαλψης και θεραπείας των ασθενών

Read More »

Γ. Βελιώτης: Υποδομές, ψηφιακά εργαλεία κ’ σύστημα τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα

Πρωτοπόρος στην ασφάλιση της υγείας από τη δεκαετία του 1990, η INTERAMERICAN υπογραμμίζει την επιχειρησιακή προτεραιότητα και τον ηγετικό ρόλο της στον πιο ευαίσθητο κλάδο της ασφαλιστικής αγοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες για ασφαλιστική κάλυψη υγείας επιτείνονται.

Read More »

Δ. Τσεκούρας: Η ARAG πρωτοστατεί στην Νομική Προστασία εδώ και 45 χρόνια

Ο γενικός διευθυντής και νόμιμος εκπρόσωπος της ARAG στην Ελλάδα, κ. Δημήτρης Τσεκούρας, με παρουσία 32 χρόνων στην εταιρεία επισημαίνει την αναγκαιότητα της ασφάλισης νομικής προστασίας για κάθε Έλληνα πολίτη, την ευρύτητα των προϊόντων και προγραμμάτων ασφάλισης, αλλά και τους τομείς στους οποίους ο κλάδος αυτός –ειδικά στις μέρες μας– μπορεί να φανεί χρήσιμος.

Read More »

Β. Αγγέλου/Lux Greece: Καθοριστικός ο ρόλος των συμβουλευτικών στις απαιτήσεις φερεγγυότητας

Η κύρια συνεισφορά των συμβουλευτικών εταιρειών πηγάζει μέσα από τη συσσωρευμένη εμπειρία τους στον διεθνή χώρο, αλλά φυσικά και τη σε βάθος γνώση της εγχώριας αγοράς. Τέτοιες γνώσεις μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των πρακτικών μιας ασφαλιστικής εταιρείας.

Read More »

Π. Βασιλόπουλος/Generali: Ζητούμενο η εύρεση χρυσής τομής σε νέες τεχνολογίες και κόστος υγείας

Στόχος της ασφαλιστικής αγοράς αποτελεί η μελέτη ολοκληρωμένων λύσεων που θα καθιστούν προσβάσιμες τις ιατρικοτεχνολογικές αυτές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλους τους ασφαλισμένους

Read More »

Raz Peleg/Mobileye: Αλλάζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού στην ασφάλιση αυτοκινήτου

Το κόστος των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 3,44 δισ. ευρώ ή 1,5% του ΑΕΠ. Εκτιμάται ότι για κάθε 100 ευρώ που θα επενδυθούν σε συστήματα αποφυγής σύγκρουσης, όπως αυτά της Mobileye, η απόδοση θα ήταν 670 ευρώ.

Read More »

Ν. Μπέσσα / Συν.Ασφαλιστική: Επικοινωνία μέσω Δικτύου, Συνεταιριστικών Τράπεζών -Ενώσεων

Η άμεση επικοινωνία με τους πελάτες προκύπτει κυρίως μέσα από τους ανθρώπους της, σημειώνει η Διευθύντρια Διοικητικού & Ανάπτυξης της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, κ. Νεκταρία Μπέσσα

Read More »