Ιφ. Αιλιανού, INTERLIFE: Οι ασφαλισμένοι αναζητούν οικονομικότερες λύσεις

Κατά το παρελθόν, και κυρίως στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, η συνεργασία των ασφαλιστικών εταιρειών με τα ιδιωτικά νοσοκομεία βρέθηκε εν μέσω σκληρών διαπραγματεύσεων για τα υψηλά κόστη στα νοσήλια. Όμως, οι σχέσεις των δύο μερών έχουν εξομαλυνθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των μεταρρυθμίσεων που έγιναν στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Τα τελευταία χρόνια, τα προγράμματα υγείας της ιδιωτικής ασφάλισης είναι κυρίως αυτά που εμφανίζουν αύξηση παραγωγής και αυτό οφείλεται στην κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της δημόσιας περίθαλψης, αλλά και στο γεγονός ότι οι Έλληνες καταναλωτές συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα εξασφάλισης του αγαθού της υγείας.

Οι σχέσεις ιδιωτικών νοσοκομείων-ασφαλιστικών έχουν εξομαλυνθεί τα τελευταία χρόνια, μετά τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν στο δημόσιο σύστημα υγείας, υποστηρίζει σε συνέντευξή της στο IW η κ. Ιφιγένεια Αιλιανού, Διευθύντρια Υγείας και Προσωπικών Ατυχημάτων, INTERLIFE ΑΑΕΓΑ. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τονίζει η κ. Αιλιανού, δεν μπορούν να τιμολογήσουν κατά το δοκούν, γιατί ελέγχονται από το υπουργείο και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές μέσω των συμβάσεων που έχουν υπογράψει. Αναφερόμενη στους λόγους αύξησης των ασφαλίστρων, εξηγεί ότι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τα ασφάλιστρα στα συμβόλαια υγείας είναι πολλοί, ενώ οι ασφαλισμένοι αναζητούν πάντα οικονομικότερες λύσεις, τονίζοντας ότι η INTERLIFE διαθέτει προγράμματα υγείας τα οποία απευθύνονται σε όλους, ανεξαιρέτως, ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Διευκρινίζει, τέλος, ότι «για τις ηλικίες 55+ παρατηρείται η πολύχρονη διατήρηση των συμβολαίων τους, διότι, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, έχουν ήδη αποκτήσει μικρά ή μεγάλα και σοβαρά προβλήματα υγείας, που, ουσιαστικά, αποτελούν αδυναμία επιλογής άλλου προγράμματος ή μεταφοράς τους σε πρόγραμμα υγείας άλλης ασφαλιστικής εταιρείας».

Συνέντευξη στην Έλενα Ερμείδου

iw? Μπορούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία να τιμολογούν κατά το δοκούν ανάλογα με το αν κάποιος έχει ή δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση;

απ. Κατά το παρελθόν, και κυρίως στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, η συνεργασία των ασφαλιστικών εταιρειών με τα ιδιωτικά νοσοκομεία βρέθηκε εν μέσω σκληρών διαπραγματεύσεων για τα υψηλά κόστη στα νοσήλια. Όμως, οι σχέσεις των δύο μερών έχουν εξομαλυνθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των μεταρρυθμίσεων που έγιναν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Με δεδομένο το γεγονός ότι η ζήτηση για τις ιδιωτικές υπηρεσίες παρουσιάζει διαρκώς αυξητικές τάσεις, η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί, πλέον, τον βασικό υποστηρικτή των ιδιωτικών νοσοκομείων, αλλά και την κυριότερη πηγή εσόδων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα ιδιωτικά νοσοκομεία δεν μπορούν να εφαρμόζουν τιμολογιακές χρεώσεις κατά το δοκούν, αφενός μεν διότι ελέγχονται από το υπουργείο, αφετέρου δε διότι οφείλουν να εφαρμόζουν τις τιμολογιακές χρεώσεις που αναγράφονται στις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ΕΑΕΕ, σε τακτά χρονικά διαστήματα, διαπραγματεύεται με τα ιδιωτικά νοσοκομεία όλα τα θέματα που αφορούν στις τιμολογήσεις, στις υψηλές χρεώσεις των νοσηλειών, των αναλώσιμων υλικών, των υψηλών ιατρικών αμοιβών κ.λπ.

iw? Ποιες είναι οι αιτίες των αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας;

απ. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τα ασφάλιστρα στα συμβόλαια υγείας είναι πολλοί, όπως, για παράδειγμα: η αύξηση του μέσου όρου επιβίωσης, η ηλικία του ασφαλιζόμενου, τα δεδομένα νοσηρότητας του πληθυσμού, ο ιατρικός πληθωρισμός, η συνεχής εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας, η συχνότητα των περιστατικών, το κόστος αντασφάλισης, οι τιμές των φαρμάκων κ.ά. Η τιμολόγηση ενός προγράμματος υγείας αποτελεί για τις ασφαλιστικές εταιρείες μια ιδιαιτέρως σύνθετη υπόθεση, η οποία καθίσταται ακόμα πιο σύνθετη αν συνυπολογίσουμε και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής επιστήμης. Συνεπώς, υπάρχει σημαντικός αριθμός παραμέτρων τις οποίες θα πρέπει να λάβει υπόψη η ασφαλιστική εταιρεία για τη διαμόρφωση/αύξηση του ασφαλίστρου, το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες χρήσης κάθε παροχής.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες, όμως, έχουν στη διάθεσή τους τον ΕΔΥ (Ενιαίο Δείκτη Υγείας) και τις μελέτες του ΙΟΒΕ, μέσω των οποίων μπορούν να παρακολουθούν και να αντιμετωπίζουν τις μεταβολές στο κόστος υγείας καθώς επίσης να ελέγχουν τα πραγματικά κόστη νοσηλείας των ιδιωτικών νοσοκομείων και να έχουν πλήρη εικόνα των πληρωθεισών νοσοκομειακών αποζημιώσεων και των πραγματικών εξόδων.

iw? Αν αυξάνονται συνεχώς τα ασφάλιστρα υγείας, δεν θα αυξηθεί η ασφαλιστική βάση, αντίθετα αν μπει ένα φρένο στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων στην Υγεία. Προτιμάτε αυξήσεις στα ασφάλιστρα ή αύξηση της ασφαλιστικής βάσης;

απ. Τα τελευταία χρόνια, τα προγράμματα υγείας της ιδιωτικής ασφάλισης είναι κυρίως αυτά που εμφανίζουν αύξηση παραγωγής και αυτό οφείλεται στην κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της δημόσιας περίθαλψης, αλλά και στο γεγονός ότι οι Έλληνες καταναλωτές συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα εξασφάλισης του αγαθού της υγείας. Η ιδιωτική ασφάλιση, τόσο στα χρόνια της οικονομικής κρίσης όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποδείχθηκε απόλυτα ανθεκτική σε λειτουργικό και κεφαλαιακό επίπεδο.

Στην INTERLIFE Ασφαλιστική, σχεδιάζουμε και διαθέτουμε προγράμματα υγείας τα οποία απευθύνονται σε όλους, ανεξαιρέτως, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Φροντίζουμε δε να προσφέρουμε σύγχρονα, ευέλικτα και προσιτά προϊόντα, διότι για εμάς η ασφάλιση αποτελεί μια υπηρεσία που θα ακολουθεί τον ασφαλισμένο όλη του τη ζωή. Επιπλέον, εξασφαλίζουμε τον έλεγχο του κόστους με βάση την έρευνα των πραγματικών αναγκών των καταναλωτών, τη δημιουργία προϊόντων με συμμετοχή του πελάτη στα έξοδα, τη σωστή ανάληψη κινδύνου, τη χρηστή διαχείριση, τη διαρκή παρακολούθηση του ιατρικού κόστους και ιατρικού πληθωρισμού, καθώς και τον συστηματικό έλεγχο των στατιστικών αποτελεσμάτων αυτών.

iw? Ποια είναι η διατηρησιμότητα των συμβολαίων υγείας ανά ηλικία;

απ. Η ευθύνη διατήρησης του συμβολαίου υγείας αφορά τόσο στην ασφαλιστική εταιρεία όσο και στον ασφαλισμένο. Στον ασφαλισμένο, ο οποίος πρέπει να καταβάλει το ασφάλιστρο, ώστε να διατηρεί το συμβόλαιό του και να αποκομίζει από αυτό τα οφέλη, τη σιγουριά και την ποιότητα εξυπηρέτησης, και στην ασφαλιστική εταιρεία η οποία πρέπει να τηρεί τους όρους και τις υποσχέσεις που πηγάζουν από το συμβόλαιο. Οι ασφαλισμένοι νέων ηλικιών, μετά την εφαρμογή ετήσιας αύξησης επί των ασφαλίστρων, εύκολα αναζητούν σε άλλη εταιρεία εναλλακτική οικονομικότερη λύση. Συνεπώς, σε αυτές τις ηλικίες, η διατηρησιμότητα των συμβολαίων είναι πιο ρευστή.

Για τους ασφαλιζόμενους όμως ηλικίας 55+ παρατηρείται η πολύχρονη διατήρηση των συμβολαίων τους, διότι, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, έχουν ήδη αποκτήσει μικρά ή μεγάλα και σοβαρά προβλήματα υγείας, που, ουσιαστικά, αποτελούν αδυναμία επιλογής άλλου προγράμματος ή μεταφοράς τους σε πρόγραμμα υγείας άλλης ασφαλιστικής εταιρείας. Αυτή η κατηγορία ασφαλισμένων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια διατήρησης των συμβολαίων τους, παρά τις όποιες επαναλαμβανόμενες ανά έτος αυξήσεις ασφαλίστρων, που αφορούν είτε στην αλλαγή της ηλικίας του ασφαλισμένου είτε στον δείκτη ζημιών.

Από το περιοδικό INSURANCE WORLD