Πραγματογνώμονες ως σύμβουλοι των underwriters στην εκτίμηση των κινδύνων και ως επιθεωρητές

της Έλενας Ερμείδου

Κατά τη φάση της ανάληψης του κινδύνου, αλλά και περιοδικά αφού έχει γίνει η ασφάλιση, υπάρχει η ανάγκη για επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, προκειμένου να αποτυπωθεί με περισσότερη ακρίβεια η υφιστάμενη κατάσταση.

Η επιθεώρηση δεν είναι «αστυνομικού χαρακτήρα» για να εξαναγκάσει τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τα μέτρα προστασίας που ούτως ή άλλως υποχρεούνται από τον Νόμο να τηρούν, ακόμη κι αν επιλέξουν να είναι ανασφάλιστες. Η επιθεώρηση έχει σκοπό να παρουσιάσει προτάσεις βελτίωσης του κινδύνου, μεταφέροντας τη συσσωρευμένη εμπειρία του πραγματογνώμονα από τα πλείστα περιστατικά ζημιών που έχει χειριστεί.

Συνεργασίες πραγματογνωμόνων με ασφαλιστικές

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι πραγματογνώμονες είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διορίζονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες για εξέταση και εκτίμηση των ζημιών και καθορισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης.

Οι (ασφαλιστικοί) πραγματογνώμονες ενεργούν χωρίς προκατάληψη και αντικειμενικά, βασιζόμενοι σε δεδομένα και στοιχεία. Οι συνεργασίες με τις ασφαλιστικές εταιρείες βασίζονται στην εμπιστοσύνη και στην ειλικρίνεια.

Ο ρόλος της τεχνολογίας στην έκβαση του πορίσματος

Η τεχνολογία παρέχει πρόσθετα εργαλεία και δυνατότητες για ακριβέστερη ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων και των διαθέσιμων στοιχείων, αλλά και περιορισμό της αβεβαιότητας ενός πορίσματος.

Ορμώμενοι από την αστυνομική εγκληματολογία, αναφέρουμε ως παράδειγμα ότι, σήμερα, η τεχνολογία μάς παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης του γενετικού υλικού (DNA) και το πόρισμα της ανάλυσης μπορεί να αθωώσει ή να καταδικάσει έναν κατηγορούμενο ή να εξιχνιάσει εγκλήματα του παρελθόντος, όταν δεν ήταν διαθέσιμη αυτή η τεχνολογική δυνατότητα.

Κατ’ αναλογία, στην έρευνα ενός ατυχήματος, η τεχνολογία σήμερα μας δίνει, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να εξετάσουμε το γεωγραφικό στίγμα, την ημερομηνία και την ώρα λήψης μιας φωτογραφίας που αποτυπώνει το υπό εξέταση ατύχημα και να αποφανθούμε για την αξιοπιστία της και κατά πόσο το περιεχόμενό της μπορεί ουσιωδώς να τεκμηριώσει το συμβάν.

Τα πιο συνήθη ατυχήματα το τελευταίο διάστημα-Διαφορές στον όγκο και την ένταση σε σχέση με το παρελθόν

Δεδομένου του ότι οι ασφαλιστικοί κλάδοι είναι αρκετοί και διαφορετικοί, τα είδη των ατυχημάτων διαφοροποιούνται κατά κλάδο ασφάλισης.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω των περιορισμών που ισχύουν στις μετακινήσεις για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου Covid-19, έχει παρατηρηθεί μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά αύξηση των ζημιών σε μεταφερόμενα φορτία, ενώ σταθερές, γενικά, σε πλήθος παραμένουν οι ζημιές σε εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Αναμφίβολα, μεγάλη αύξηση έχει παρατηρηθεί στις περιπτώσεις των κυβερνοκινδύνων.

διαβάστε επίσης: Στο μικροσκόπιο των πραγματογνωμόνων όλου του είδους οι ζημιές

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*