Επιχειρήσεις και επόμενη μέρα: Όπλο στη φαρέτρα η ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων

Ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και είναι λογικό το γεγονός πως η πλειοψηφία των ανθρώπων έβαλε ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία της υγείας, τα μέτρα και την διαφύλαξη όλων από τον ιό. Ευνόητα, άλλοι διερωτήθηκαν αν η πανδημία, ένα αναπάντεχο γεγονός που αφορά όλον τον πλανήτη ταυτόχρονα και δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ο κίνδυνος τους, μπορεί να ασφαλιστεί.

Την ίδια ώρα, οι σοβαρές οικονομικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης έρχονται να πλήξουν σοβαρά τις χρηματοδοτικές ικανότητες των επιχειρήσεων ή σε άλλες περιπτώσεις να απειλούν άμεσα την βιωσιμότητα τους.

Τα βλέμματα όλων στρέφονται σιγά σιγά στο άνοιγμα της αγοράς (αρκετοί κλάδοι, ΜμΕ ραχοκοκκαλία της οικονομίας), αρχής γενομένης την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ κρίσιμο στοίχημα παραμένει η εστίαση και ο τουρισμός από τον Μάιο.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ασφαλιστική αγορά, ίσως θα πρέπει να δράξει την δυνατότητα που έχει και να προβάλει τις λύσεις της για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας μιας επιχείρησης: Οι ασφαλίσεις του Κλάδου Πιστώσεων και Εγγυήσεων απευθύνονται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δίνουν λύσεις σε μια σειρά από ενδεχόμενα όπως π.χ. αδυναμία κάποιου οφειλέτη να αποπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ή αν η ίδια είναι αδύναμη κάποια στιγμή να εκτελέσει συμβατικές της επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, με την ασφάλιση εγγυήσεων ο ασφαλιστής εγγυάται για σας την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών σας ως επαγγελματία. Η ασφάλιση εγγυήσεων διακρίνεται στις άμεσες και στις έμμεσες εγγυήσεις.

Σε γενικές γραμμές στις άμεσες εγγυήσεις ο ασφαλιστής επέχει θέση εγγυητή του πρωτοφειλέτη, ενώ στις έμμεσες εγγυήσεις ο ασφαλιστής δεν υπεισέρχεται στη θέση του εγγυητή αλλά αναλαμβάνει την κάλυψη του ίδιου του εγγυητή σε περίπτωση που αυτός κληθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από την εγγύηση.

Γενικότερα, εντός του 2020, μιας χρονιάς με πρωτόγνωρες προκλήσεις, υπήρξε σχετική άνοδος στην παραγωγή. Η ποσοστιαία άνοδος είναι σημαντική, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως η συμμετοχή των κλάδων στο σύνολο της ασφαλιστικής παραγωγής παραμένει πολύ χαμηλή.

Ειδικότερα, για το σύνολο του έτους οι Πιστώσεις (συμμετοχή 1,9%) κατέγραψαν άνοδο 7,9%, ενώ για τον μήνα Δεκέμβριο άνοδο 1,7% σε σχέση με τον Δεκέμβρη του 2019. Αντίστοιχα, οι Εγγυήσεις (συμμετοχή 0,2%) κινήθηκαν με θετικό πρόσημο 97,8% το 2020 έναντι της περσινής χρονιάς και άνοδο 614,4%

Βάιος Κρόκος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*