Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης από την Intrum

Άλλο ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης παίρνει σάρκα και οστά, γεγονός που αποδεικνύει την αναπτυξιακή τροχιά που έχει ο 2ος πυλώνας ασφάλισης τα τελευταία χρόνια! Ο λόγος για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της Intrum, κορυφαίο πάροχο των Υπηρεσιών Διαχείρισης Απαιτήσεων με παρουσία σε 24 αγορές στην Ευρώπη, έχοντας συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς αλλά και τις άλλες συστημικές τράπεζες της χώρας.

Όπως σημείωσε άλλωστε την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο του NPL2021, ο κ. Άκης Μπης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intrum Investments Greece: «είμαστε η εταιρεία που έχει κάνει μία μεγάλη επένδυση στην ελληνική αγορά, άνω του 0,5 δισ.  ευρώ, με αγορές απ’ όλες τις συστημικές τράπεζες και κυρίως την συνεργασία με την Πειραιώς. Διαχειριζόμαστε περίπου 27 δισ. και έχουμε δικά μας χαρτοφυλάκια πάνω από 10 δισ. Όσον αφορά τον Ηρακλή είναι κάτι που μέχρι τώρα το έχουμε δει πάρα πολύ θετικά. Μένει να δούμε τα αποτελέσματα της διαχείρισης και τα οφέλη για τους επενδυτές». 

Ειδικότερα, όσον αφορά την επαγγελματική ασφάλιση των εργαζομένων της εταιρείας, με απόφαση του Υφυπουργού Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, εγκρίθηκε το καταστατικό του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της εταιρείας Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και Intrum Hellas REO Solutions A.E. («ΤEA Intrum – Ν.Π.Ι.Δ.»), το οποίο καταρτίσθηκε με το υπ’ αριθμ. 11.198/17.02.2021 συμβολαιογραφικό έγγραφο:

-Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση παροχών στους ασφαλισμένους του και στους δικαιούχους των παροχών, συμπληρωματικής επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχομένης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου. Οι χορηγούμενες παροχές είναι σε χρήμα και καταβάλλονται εφάπαξ.

-Προς επίτευξη αυτού του σκοπού συνίσταται στο Ταμείο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών για τη χορήγηση εφάπαξ παροχών. Ο ως άνω κλάδος έχει οργανωτική, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση αυξημένης πλειοψηφίας των μελών του, μπορεί να εισηγηθεί τη δημιουργία Κλάδου Συμπληρωματικών Παροχών, ο οποίος θα περιλαμβάνει λοιπές παροχές (π.χ. παροχές υγειονομικής περίθαλψης). Η δημιουργία νέου κλάδου πραγματοποιείται με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

Έρχονται και άλλα ΤΕΑ το 2021

Σημαντικά είναι τα βήματα που έχουν συντελεσθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα γύρω από την επαγγελματική ασφάλιση. Αυτό πιστοποιεί η σύσταση και λειτουργία 8 νέων επαγγελματικών ταμείων κατά τα έτη 2018-2020 και η επικείμενη αδειοδότηση εντός του 2021 τουλάχιστον άλλων 10 νέων Καταστατικών ΤΕΑ από πολύ σημαντικές επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας αλλά και επαγγελματικές ενώσεις που εκπροσωπούν μεγάλες επαγγελματικές ομάδες.

Στις 31.12.2020 η ελληνική αγορά επαγγελματικής ασφάλισης αριθμούσε 25 επαγγελματικά ταμεία με συνολικό ενεργητικό που προσέγγιζε τα 1,7 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό επί του ΑΕΠ μόλις 0,99%. Το δε ποσοστό των ενεργών ασφαλισμένων σε ΤΕΑ επί του συνόλου των απασχολουμένων ανέρχεται στο 4,92%.

Ήδη στο 2ο πυλώνα έχουν δραστηριοποιηθεί εισηγμένες εταιρείες και επιχειρήσεις που προέρχονται από πολύ δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας αλλά και πολυεθνικές εταιρείες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το αυξημένο έμπρακτο ενδιαφέρον που καταγράφεται σήμερα στην αγορά για ίδρυση και λειτουργία επαγγελματικών ταμείων από επιχειρήσεις και επαγγελματικούς φορείς προοιωνίζει ότι ο θεσμός εισέρχεται σε αναπτυξιακή φάση και η χρόνο με το χρόνο μεγέθυνσή του θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

*Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης – Σημαντικοί ομιλητές έδωσαν το στίγμα για το παρόν και το μέλλον του θεσμού

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*