Ρύθμιση για Brexit: Τι ισχύει για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές στην Ελλάδα με έδρα την Μεγάλη Βρετανία

Ρύθμιση με την οποία προβλέπεται η συνέχιση των εργασιών ως την 31/12/2021 σε ασφαλιστικές – αντασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο δίνεται σε νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο “Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”.

Όπως αναφέρεται, στόχος είναι να διασφαλιστεί η συνέχεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, περιλαμβανομένης της εξυπηρέτησης των συμβάσεων αυτών και της εξόφλησης των σχετικών απαιτήσεων από ασφάλιση

Αναλυτικά:

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*