“Αρνητικές διατάξεις για τη λειτουργία των ΤΕΑ”

«Τo νέο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, εάν εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή με τη υφιστάμενη δομή του, θα οδηγή- σει ουσιαστικά σε αποδρομή τον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης, θα ενταφιάσει τη θεσμική αποταμίευση και θα επιφέρει σοβαρό πλήγμα των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών και εργαζομένων, που έχουν επιλέξει προαιρετικά, την τελευταία 20ετία, τη συμμετοχή τους σε κάποιο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).

Ειδικότερα, ορισμένες διατάξεις του νομοσχεδίου παρεμβαίνουν αρνητικά (ακόμα και με αντισυνταγματικό και αντικοινωνικό τρόπο) στον δομικό πυρήνα λειτουργίας των ΤΕΑ, καθώς ακυρώνουν πρακτικά τον προαιρετικό τους χαρακτήρα, επιβάλλοντάς τους (κρατικούς) περιορισμούς εισφορών, ηλικιακούς περιορισμούς εξόδου και μια ιδιαίτερα επιβαρυντική φορολογία στις εφάπαξ παροχές τους, που λειτουργεί τιμωρητικά για τους εργαζομένους 50+ που συμμετέχουν ή θέλουν να εισέλθουν στην επαγγελματική ασφάλιση και αποτρεπτικά για τους εργοδότες να προχωρήσουν στη σύσταση και λειτουργία νέων ΤΕΑ, αφού εξαϋλώνονται υφιστάμενα θεσμικά κίνητρα σύ- στασης, ένταξης και παραμονής σε επαγγελματικό ταμείο.

Επιπλέον, εισάγεται αδικαιολογήτως για τα επαγγελματικά Ταμεία βαρύτατο πλαίσιο εποπτείας, εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης το οποίο διέπει τις ασφαλιστικές και τις εισηγμένες εταιρείες και που ασφαλώς η εφαρμογή τους από τα μη κερδοσκοπικά ΤΕΑ -και ειδικά από όσα δεν υποστηρίζονται από εργοδοτική συμμετοχή- αναμένεται να εκτινάξει πολλαπλασιαστικά το κόστος λειτουργίας τους, να οδηγήσει σε αναγκαστικό κλείσιμο υφιστάμενα ΤΕΑ και να ακυρώσει κάθε σκέψη δημιουργίας νέων ΤΕΑ από εργοδοτικής πλευράς».

Άρθρο του Δρ. Χ. Νούνη στην εφ. Ναυτεμπορική

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*