Μειώθηκαν οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Μειωμένες εμφανίζονται οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τον μήνα Ιούνιο.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 63 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 65 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Γενικότερα, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων παρουσίασαν τον Ιούνιο αύξηση κατά 398 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1.523  εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 19,3% από 21,1% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 461 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1.458 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 2,7% από 5,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 57εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 42 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*