Αυξημένες καταθέσεις για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Αυξημένες ήταν οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τον μήνα Δεκέμβριο του 2023 όπως αποτυπώνεται στα νέα στοιχεία της έκθεσης “Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις – Δεκέμβριος 2023 “ της ΤτΕ.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 642 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 122 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

 Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 15,7% από 13,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 919 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 692 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*