Αυξάνεται η αξία ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ αυξήθηκε σε 2.018 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2023, από  1.937 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ (στο εξής Ταμείων) αυξήθηκε σε 2.018 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023, έναντι 1.937 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 1.764 εκατ. ευρώ το  β΄ τρίμηνο του 2022. Τα ανωτέρω πηγάζουν από τα Στατιστικά Στοιχεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ) – β΄ τρίμηνο 2023 της ΤτΕ.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων μειώθηκαν σε 69 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023, έναντι 98 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 295 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2022. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 3,4% έναντι 5,1% το προηγούμενο τρίμηνο και 16,7% το β΄ τρίμηνο του 2022.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 977 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023, έναντι 942 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 655 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2022 και το ποσοστό τους επί του συνόλου διαμορφώθηκε σε 48,4%, έναντι 48,6% το προηγούμενο τρίμηνο και 37,1% το β΄ τρίμηνο του 2022.

Η αξία των τοποθετήσεων σε μερίδια επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε σε 607 εκατ. ευρώ από 569 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 514 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2022 και το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 30,1% από 29,4% το προηγούμενο τρίμηνο και 29,2% το β΄ τρίμηνο του 2022.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε 315 εκατ. ευρώ από 277 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 257 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2022 και το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 15,6% από 14,3% το προηγούμενο τρίμηνο και 14,6% το β΄ τρίμηνο του 2022.