Αντασφαλιστές και ILS στο ματς των αποδόσεων

της Ελενας Ερμείδου

Σταθερές, σχετικά αποδόσεις, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, εξαρτώμενες από την συχνότητα των καταστροφών, μηδενική εξάρτηση από τις διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών αγορών και διαφοροποίηση αποδόσεων δίνουν τα ILS στα χαρτοφυλάκια των θεσμικών επενδυτών.

Ένα ακόμα θετικό σημείο για την αγορά των ILS είναι ο συσχετισμός τους με τις αντασφάλειες και οι αποδόσεις που γράφουν. Στην παρούσα φάση οι προοπτικές των περισσοτέρων τίτλων είναι θετικότερες από τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Πολλές από τις βασικές κατηγορίες  εναλλακτικών επενδυτικών τίτλων, όπως είναι οι επενδύσεις σε υποδομές, ιδιωτικά κεφάλαια, ακίνητα σε κάποιο βαθμό είναι συνδεδεμένα με την οικονομία ή τουλάχιστον συνδέονται με την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας όπως αυτής των ΗΠΑ και της Κίνας.

Μεγάλο μέρος από τον κόσμο των επενδυτών αντλεί τις αποδόσεις του από τις δραστηριότητες της οικονομίας και την ανάπτυξη της οικονομίας. Στην περίπτωση των ILS όπως είναι τα ομόλογα καταστροφών , τα αντασφαλιστικά οχήματα και άλλα ILS σχήματα, οι αποδόσεις αντλούνται από την πραγματική δυναμική της αγοράς, την προσφορά και την ζήτηση.  Η παρούσα φάση, με τις δυναμικές που σχημάτισε ο Covid-19, δείχνει να είναι πολύ καλή για τις κατηγορίες των ILS κεφαλαίων.

Κατά πρώτον, στην αγορά αντασφάλισης οι τοποθετήσεις θα είναι περιορισμένες κατά τις ανανεώσεις , οι όροι ανά τα κεφάλαια θα έγκεινται σε περισσότερο έλεγχο, οι προϋποθέσεις και η τιμολόγηση επίσης.

Η αγορά αντασφάλισης επίσης στενεύει ευρέως απέναντι στις καταστροφές. Την ίδια πορεία ακολουθούν και οι πρωτασφαλιστές, ειδικότερα  στις εμπορικές και βιομηχανικές ασφαλίσεις και στον κλάδο περιουσίας με τα επιτόκια να ρυθμίζουν τα τιμολόγια των αντασφαλιστών των οποίων τα περιθώρια στενεύουν επίσης.

Τα παραπάνω της αγοράς των ILS δεν εξαρτώνται από ανάκαμψη της οικονομίας και την πορεία του Covid-19, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν κάποιες ενδείξεις όπως είναι αύξηση του κόστους των επενδυτικών κεφαλαίων, διαπλατύνοντας το δρόμο για το στένεμα των αντασφαλιστικών τιμολογίων.

Υπάρχει αυτή την στιγμή ένα ευρύ φάσμα κεφαλαίων εκ των οποίων οι θεσμικοί επενδυτές αναζητούν αποδόσεις καθώς ο κόσμος επιστρέφει και η οικονομία ανακάμπτει από την πανδημία. Ωστόσο η πλειοψηφία των αποδόσεων θα προέλθει από την ίδια την οικονομική ανάκαμψη όχι από τους κύκλους της αγοράς, την προσφορά και την ζήτηση, εκτός αν συνδέονται οι αποδόσεις με  τους κύκλους της αγοράς.  Επομένως τα ILS και οι επενδύσεις των αντασφαλιστών  λόγω του ότι δεν υπάρχουν και άλλες κατηγορίες κεφαλαίων που να δίνουν αποδόσεις ανεξάρτητα από την πορεία της οικονομίας βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*