Τρία βασικά ασφαλιστήρια συμβόλαια για ξενοδόχους

της Ελενας Ερμείδου

Κατά 6% θα συρρικνωθεί η οικονομία της Ελλάδας το 2020 λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με την ανάκαμψη να έρχεται γρήγορα το 2021 με αύξηση του ΑΕΠ 6%.  Κλειδί για την ανάκαμψη η διάρκεια της πανδημίας, το άνοιγμα των ταξιδιωτικών προορισμών σε όλο το κόσμο και τα φορολογικά μέτρα για την  στήριξη των επιχειρήσεων και της κατανάλωσης τόσο σε ελληνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας σημαντικό ρόλο θα παίξει ο τουρισμός, ο οποίος λόγω της πανδημίας μπήκε στην καραντίνα με την επιβολή μέτρων και απαγορευτικά δελτία σε μία προσπάθεια ελαχιστοποίησης των κινδύνων.

Στην Ελλάδα σήμερα ο τουρισμός για να λειτουργήσει εύρυθμα θα πρέπει να έχει καλύψεις περιουσίας, διακοπής εργασιών με τις σχετικές επεκτάσεις, δηλώνει στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς στο IW.gr για μολυσματικές ασθένειες, συμπληρώνοντας ότι οι καλύψεις προσφέρονται στα συμβόλαια κατά παντός κινδύνου και για να ενεργοποιηθεί η κάλυψη είναι απαραίτητο να συμβεί απρόοπτη ζημιά ή απώλεια ατυχήματος σε ενσώματη ασφαλισμένη περιουσία.  Σε κάθε άλλη περίπτωση το συμβόλαιο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.  Με άλλα λόγια μία πανδημία που έχει οδηγήσει σε διακοπή επιχειρηματικών λειτουργιών αλλά δεν αποτελεί ζημιά όπως περιγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν αποζημιώνεται σε γενικές γραμμές.

Για τα ξενοδοχεία ωστόσο υπάρχουν συμβόλαια τα οποία παρέχουν καλύψεις για διακοπή επιχειρησιακών λειτουργιών λόγω πανδημίας. Σημαντική επίπτωση στα ξενοδοχεία μπορεί να έχει η διακοπή αλυσίδας ανεφοδιασμού με έμμεσες απώλειες Δια τούτο και είναι σημαντική η ασφάλιση των προμηθευτών.

Για τα ξενοδοχεία και τον τουρισμό σημαντική είναι η ασφάλισης αστικής ευθύνης, καθώς μπορεί να υπάρξουν ευθύνες έναντι τρίτων για ανεπαρκείς προφυλάξεις έναντι της διάδοσης της νόσου στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, ωστόσο είναι δύσκολο έως ανέφικτο να βρεθεί το σημείο προέλευσης  μετάδοσης της νόσου.  Ήσσονος σημασίας και η ασφάλιση ευθύνης στελεχών και διευθυντών για απαιτήσεις έλλειψης ετοιμότητας, επηρεάζοντας τα κέρδη των μετόχων.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*