Στα 6.733 δισ. τα τεχνικά αποθεματικά των ασφαλιστικών

Της Ελενας Ερμείδου

Στα 8,764 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν το συνολικό ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών το 3ο τρίμηνο του 2019, υψηλότερο κατά 291 δισεκατομμύρια σε σχέση με τον δεύτερο τρίμηνο του 2019. Τα συνολικά τεχνικά αποθεματικά στην περιοχή του ευρώ αυξήθηκαν στα 6.733 δισεκατομμύρια, υψηλότερα κατά 249 δισεκατομμύρια σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.

02.12.2019 Euro area insurance corporation statistics – third quarter of 2019 (3)

Σε επίπεδο υποχρεώσεων, τα συνολικά τεχνικά αποθεματικά διαμορφώθηκαν στα  6.733 δισεκατομμύρια, από 6.484 δισεκατομμύρια. Τα τεχνικά αποθεματικά ζωής αντιστοιχούν στο 91% των τεχνικών αποθεματικών. Τα επενδυτικά προϊόντα συνδεδεμένα με ασφάλειες, unit linked στα 1.266 δισεκατομμύρια, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 20,7% των συνολικών τεχνικών αποθεματικών ζωής.

Οι τίτλοι χρέους αντιστοιχούν στο 41,5% του συνόλου του ενεργητικού. Η δεύτερη μεγαλύτερη επενδυτική κατηγορία είναι τα αμοιβαία, τα οποία αντιστοιχούν στο 26,1% και αμέσως μετά είναι οι επενδύσεις σε μετοχές με μερίδιο 19,3%, οι τίτλοι δανείων με μερίδιο 7%.

Οι αγορές τίτλων χρέους ιδιωτικού τομέα κατέγραψαν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3,7% με την αξία τους να φτάνει στα 13 δισεκατομμύρια. Οι τίτλοι  εκτός ευρωζώνης σημείωσαν ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,7% με την αξία των καθαρών πωλήσεων στα 7 δισεκατομμύρια.

Οι επενδύσεις σε αμοιβαία αυξήθηκαν στα 2,288 δισεκατομμύρια από  2,205  το 2ο τρίμηνο με την αξία των καθαρών αγορών στα 35 δισεκατομμύρια. Η ρυθμός ετήσιας αύξησης στο 3.4%.

Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης επενδύσεων σε αμοιβαία των ασφαλιστικών οργανισμών στο 15,0% με τις καθαρές πωλήσεις στα 2 δισεκατομμύρια. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των επενδύσεων σε αμοιβαία στην περιοχή του ευρώ στο 4,5% με τις καθαρές πωλήσεις στα 33 δισεκατομμύρια. Εκτός ζώνης ευρώ στο 16,9%  με τις καθαρές πωλήσεις στα 0 δισεκατομμύρια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*