Λεφτά υπάρχουν στους “σιωπηλούς” κινδύνους

Της Ελενας Ερμείδου

Κέρδη από “σιωπηλούς” κινδύνους ή ζημιές και αστάθεια από λοιπούς άλλους κινδύνους;. Το ερώτημα είναι ρητορικό. Κανείς δεν επιλέγει να φορτώνεται τον κίνδυνο και να κυκλοφορεί στην αγορά χωρίς οικονομικές διασφαλίσεις. Και, όταν μιλάμε για “σιωπηλούς” κινδύνους εννοούμε τους cyber κινδύνους. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, S&P οι cyber κίνδυνοι μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το “χρυσωρυχείο” των αντασφαλιστών.

Αναφέρει χαρακτηριστικά η S&P «οι αντασφαλιστές πρέπει να διαχειριστούν τα ασφαλιστικά τους χαρτοφυλάκια … των “σιωπηρών” κινδύνων ή διαφορετικά να αντιμετωπίσουν ζημιές και μεταβλητότητα”.  Με αυτό τον τρόπο προειδοποιεί τους αντασφαλιστές για αναγκαίες στροφές στα επιχειρηματικά μοντέλα κινδύνων.

Συμπεράσματα έρευνα που διεξήγαγε ο οίκος αξιολόγησης καταλήγουν στο ότι οι αντασφαλιστές θα πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές αντιμετώπισης σιωπηλών κινδύνων αυξάνοντας την συνολική αγορά ασφάλισης στον κυβερνοχώρο διευκρινίζοντας τις καλύψεις που παίρνουν οι ασφαλιστές, οι μεσίτες και οι ασφαλισμένοι.

Μία αποτυχία αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών θα είχε αντίκτυπο στα επίπεδα κεφαλαίων των αντασφαλιστών και κερδοφορίας.

Η S&P υπερτονίζει το χάσμα μεταξύ ασφαλισμένων και οικονομικών ζημιών από τους cyber κινδύνους οι οποίες διαμορφώνονται στα 6 δις δολάρια και 600 δις το 2018.

Παρά τις έντονες προειδοποιήσεις η S&P καταλήγει ότι οι αντασφαλιστές είναι καλά τοποθετημένοι απέναντι στην δυναμική της ασφαλιστικής αγοράς. Βλέπει δε τους cyber κινδύνους ως μία ευκαιρία των αντασφαλιστών να εγκαινιάσουν νέες μακροχρόνιες σχέσεις με συνεταίρους και πελάτες.

Το underwriting πάντως των cyber κινδύνων είναι πολύ πολύπλοκο λόγω της δυναμικής συσσώρευσης του ρίσκου, της αβεβαιότητας που υπάρχει για τους κινδύνους και της απουσίας αρχείου με περιστατικά cyber που συνέβησαν στο παρελθόν.

Η αγορά των cyber κινδύνων θα αναπτυχθεί ταχέως καταλήγει η S&P προβλέποντας ότι τα μεικτά ασφάλιστρα θα φτάσουν στα 22 δις δολάρια το 2022 συγκριτικά με 5 δις το 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*