Υποχρεωτικός ο έλεγχος ΚΤΕΟ για οχήματα σε ακινησία  

Υποχρεωτικός θα είναι από τις 27-9-2019 ο έλεγχος οχημάτων σε ακινησία, σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση για τον τρόπο, τη διαδικασία και την πιστοποίηση διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).

Για τη διενέργεια του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου (αρχικού ή επανελέγχου) για κάθε όχημα, θα προσκομίζονται και επιδεικνύονται στο ΚΤΕΟ , εκτός άλλων και η άδεια κυκλοφορίας οχήματος που είναι ταξινομημένο στη χώρα μας και εφοδιασμένο με άδεια και πινακίδα(ες) κυκλοφορίας ή σε περίπτωση κατάθεσής της ή παρακράτησής της ή αφαίρεσής της από Δημόσια Αρχή, φωτοαντίγραφο αυτής με την παρατήρηση «Ισχύει μόνο για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος από ΚΤΕΟ» και με σφραγίδα της υπηρεσίας. Ειδικά για τα επιβατηγό οχήματα και μοτοσικλέτες μπορεί να προσκομίζεται άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*