Ασφαλιστές και δεδομένα οχημάτων: “Mάχη” για τη νομοθεσία και μια επιστολή

Την επίσπευση των διαδικασιών για την έγκριση της νομοθετικής πρότασης από την ΕΕ που αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα επί του οχήματος ζητούν οι ευρωπαίοι ασφαλιστές, σε συνεννόηση με έναν συνασπισμό συμμετεχόντων στην αγορά αυτοκινήτων.

Σε σχετική επιστολή αναφέρουν ότι μια τέτοια πρόταση είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι οδηγοί έχουν τον έλεγχο των δεδομένων τους. Απαιτείται επίσης να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά αυτοκινήτων και των κατασκευαστών οχημάτων που ελέγχουν επί του παρόντος την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα εντός του οχήματος. Κυρίως, η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα θα επέτρεπε στους συμμετέχοντες στην αγορά αυτοκινήτων να αρχίσουν να αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος των καταναλωτών.

Η Επιτροπή έχει ήδη χάσει τις προηγούμενες προθεσμίες που είχε επιβάλει η ίδια για να προτείνει νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα επί του οχήματος, και τώρα η πρόταση έχει καθυστερήσει για άλλη μια φορά. Ως εκ τούτου, οι υπογράφοντες προτρέπουν την Επιτροπή να επαναφέρει τη διαδικασία σε τροχιά, καθώς αυτή η νομοθεσία είναι ζωτικής σημασίας για την απεμπλοκή της αγοράς στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και των υπηρεσιών κινητικότητας.