Ανανεωμένα προϊόντα από την HSBC

Η HSBC,ανανεώνει μια σειρά προϊόντων της, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των αναγκών των ιδιωτών πελατών της στην Ελλάδα, από την απόκτηση νέας κατοικίας έως τις σπουδές των παιδιών τους στο εξωτερικό αλλά και τις καθημερινές τους καταναλωτικές αγορές.

Η HSBC επανεκκινεί τη χορήγηση των στεγαστικών της δανείων καιανανεώνειτην πρωτοποριακή υπηρεσία U Start!(μια ολοκληρωμένη σειρά τραπεζικών υπηρεσιών και λύσεων ειδικά διαμορφωμένη για φοιτητές που σπουδάζουνστο Ηνωμένο Βασίλειο). Ταυτόχρονα, προσφέρει στους πελάτες της το προνομιακότερο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας στην αγορά (7,99%), για την πραγματοποίηση νέων αγορών με ισχύ για δύο χρόνια[1].

Ο κ. Στέλιος Πιρπινιάς, Επικεφαλής του τομέα RetailBanking&WealthManagement και Marketingτης HSBCδήλωσε: «Φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες τραπεζικές λύσεις, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και ευρεία γκάμα προϊόντων που καλύπτουν το σύνολο των οικονομικών τους αναγκών. Ενισχύουμε, λοιπόν, το προϊοντικό μας χαρτοφυλάκιο προκειμένου να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για μια συνολική σχέση μετην Τράπεζά τους».

 Στεγαστικά δάνεια από την HSBC

Τα νέα στεγαστικά δάνεια της HSBC δίνουν την ευκαιρία στους πελάτες της Τράπεζας να αποκτήσουν το σπίτι που ονειρεύονται. Παρέχουν χρηματοδότηση για την αγορά πρώτης και δεύτερης κατοικίας, ανακαίνιση και μεταφορά δανείων από άλλες τράπεζες.Tα επιτόκια για τα νέα στεγαστικά δάνεια από την HSBCξεκινούν από 2,75%[2].

Βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Δάνεια για αγορά κατοικίαςκαι μεταφορά δανείων από άλλη Τράπεζα:

  • Χρηματοδότηση έως 70% της αξίας του ακινήτου και διάρκεια δανείου 15 έτη.
  • Χρηματοδότησηέως 75% της αξίας του ακινήτου και διάρκεια δανείου 10 έτη.

Δάνεια για εργασίες ανακαίνισης:

  • Χρηματοδότηση έως 50% της αξίας της ανακαίνισης, (ποσό δανείου έως 60.000 ευρώ και διάρκεια έως 10 έτη).

UStart!

Η πρωτοποριακή υπηρεσία U Start!, είναι μια ολοκληρωμένη σειρά τραπεζικών υπηρεσιών και λύσεων ειδικά για φοιτητές που σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τονφοιτητή στο Ηνωμένο Βασίλειοκαθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ανοίξει το λογαριασμό UStart! στην Ελλάδα και να εξυπηρετείται με ασφάλεια στα πολυάριθμα καταστήματα της HSBCστο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρόγραμμα UStart! παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, όπως: καταθετικό λογαριασμό, χρεωστική κάρτα,πιστωτική κάρτα, ιατρική ασφάλιση και ταξιδιωτική ασφάλιση. Δίνει, επίσης, δυνατότηταπρόσβασης στην υπηρεσία Phone Home, η οποίαεπιτρέπει επείγουσα ανάληψη μετρητών και αντικατάστασης της κάρτας του φοιτητή, εάν χαθεί ή κλαπεί και επανέκδοση του αριθμού PIN της κάρτας. Επιπλέον, με το U Start! ο φοιτητής αποκτά πρόσβαση στην ολοκληρωμένη υπηρεσία Express Banking και μπορεί να εξυπηρετηθεί είτε online μέσω της υπηρεσίας Internet Banking από την HSBC, είτε μέσω της υπηρεσίας Phone Banking από την HSBC (καλώντας από σταθερό ή κινητό).Το πακέτο υπηρεσιών UStart! Παρέχει, επίσης,δωρεάν τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα ISIC (International StudentIdentityCard), η οποίαπροσφέρει στους φοιτητές πλήθος προνομίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα αλλά και σε 134 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πιστωτικές κάρτες: Το προνομιακότερο επιτόκιο(7,99%) της αγοράς για νέες αγορές

Η HSBC ανταποκρίνεται και στις καταναλωτικές ανάγκες των πελατών της προσφέροντάς τουςπρονομιακό επιτόκιο πιστωτικής κάρτας 7,99% για νέες αγορές με ισχύ για 2 έτη[3].

———————————————————————————————————–

[1]Το προνομιακό επιτόκιο αφορά αγορές που θα πραγματοιηθούν από 08/02/2019 και ισχύει για 2 έτη, (πχ. για συναλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στις 31/12/2020 τότε το προνομιακό επιτόκιο θα παραμείνει μέχρι 31/12/2022).

[2]Στεγαστικό Δάνειο: ΣΕΠΠΕ 3,42%
Αφορά Ποσό Δανείου €100.000, με διάρκεια 180 μήνες και κυμαινόμενο επιτόκιο 2,75% (Euribor 1M, το οποίο στις 23/03/2019 θεωρείται 0% + περιθώριο 2,75%) , 0,12% (εισφορά Ν. 128/75), ασφάλεια πυρός/σεισμού 0,209% και συνολικές δαπάνες δανείου €2.000. Επομένως, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε €126.346,99

** Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.).Για αγορές €3.000 που εξοφλείται σε 12 ισόποσες έντοκες δόσεις με ονομαστικό επιτόκιο 7,99% συν εισφορά Ν. 128/1975, 0,60%, και ετήσια συνδρομή κύριας κάρτας €30 που συνυπολογίζεται στην πρώτη δόση, ανέρχεται σε 11,01%. Επομένως, για κεφάλαιο Ευρώ 3.000 σύνολο καταβολών Ευρώ 3.141,29

[3]Ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

Το προνομιακό επιτόκιο αφορά αγορές που θα πραγματοιηθούν από 08/02/2019 και ισχύει για 2 έτη, (πχ. για συναλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στις 31/12/2020 τότε το προνομιακό επιτόκιο θα παραμείνει μέχρι 31/12/2022). Ο πελάτης δε θα πρέπει είναι σε καθυστέρηση κατά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού για να απολαμβάνει το προνομιακό επιτόκιο. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός βρεθεί σε καθυστέρηση τα ποσά θα σταματήσουν να εκτοκίζονται με το προνομιακό επιτόκιο, χωρίς δυνατότητα επαναφοράς. Σε περίτωση που η κάρτα κλείσει, τα ποσά θα σταματήσουν να εκτοκίζονται με το προνομιακό επιτόκιο, χωρίς δυνατότητα επαναφοράς. Τυχόν ανεξόφλητο υπόλοιπο μετά την πάροδο των δύο ετών θα εκτοκίζεται με το τρέχον επιτόκιο της πιστωτικής σας κάρτας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*