Φυσικές καταστροφές: Παρεμβάσεις ΕΑΕΕ για δημιουργία εθνικού συστήματος χρηματοδότησης ζημιών

Με τον όρο φυσικές καταστροφές εννοούμε τα αιφνίδια γεγονότα που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα όπως πλημμύρες, τυφώνες, δασικές πυρκαγιές, ηφαιστειακές εκρήξεις και σεισμούς και επιφέρουν σημαντικές οικονομικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες.

Οι φυσικές καταστροφές που πλήττουν κυρίως τη χώρα μας είναι ο σεισμός, οι δασικές πυρκαγιές και οι πλημμύρες. Οι πρόσφατες τραγωδίες από την πλημμύρα στη Μάνδρα και τις μεγάλες δασικές φωτιές στην Αττική που στοίχισαν δεκάδες θύματα και προκάλεσαν ανυπολόγιστες καταστροφές επανέφεραν στο προσκήνιο το θέμα των φυσικών καταστροφών. Ωστόσο τα φυσικό φαινόμενο που διαχρονικά απειλεί περισσότερο την χώρα μας είναι ο σεισμός.

Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των συνεπειών ενός καταστροφικού γεγονότος, όπως είναι ένας ισχυρός σεισμός, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΕΕ ζήτησε από την αρμόδια Επιτροπή Περιουσίας να επεξεργαστεί και να διατυπώσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία εθνικού συστήματος χρηματοδότησης ζημιών από σεισμό, η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση συζητήσεων με τους φορείς της Πολιτείας με τελικό σκοπό την καθιέρωση ενός καθολικού συστήματος ασφάλισης του σεισμού.

Η αρμόδια Επιτροπή συνέταξε κείμενο με αναλυτική παρουσίαση του κινδύνου του σεισμού στη χώρα μας με ιστορικά δεδομένα, με παραδείγματα ζημιών, με αναλυτική παρουσίαση του υφιστάμενου καθεστώτος αποκατάστασης των ζημιών και των προβλημάτων του, με αναφορές σε συστήματα ασφάλισης άλλων χωρών και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ασφαλίσεις έναντι φυσικών καταστροφών κτλ.

Το κείμενο καταλήγει σε εκτενή περιγραφή και ανάλυση ενός προτεινόμενου συστήματος ασφάλισης κατοικιών από σεισμό, εμπλουτισμένο με στοιχεία τόσο από ομάδα του τμήματος Εδαφομηχανικής και Εδαφοδυναμικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου όσο και από τις μελέτες και την τεχνική συνδρομή – ιδίως σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση του κινδύνου σε εθνικό επίπεδο – των τριών συνεργαζόμενων μεσιτικών εταιριών AON, Matrix και Carpenter Turner.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η ομάδα εργασίας πραγματοποίησε εσωτερικές συναντήσεις για τον εμπλουτισμό και την τεκμηρίωση της πρότασης. Στο πλαίσιο αυτό, στις 12.07.2018 έγινε παρουσίαση προς τους Διευθύνοντες Συμβούλους των εταιριών μελών της ΕΑΕΕ και τους υπευθύνους του Κλάδου Περιουσίας – Ζημιών με στόχο την αναλυτική ενημέρωση τους για τα βασικά σημεία της πρότασης και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον επικείμενο ρόλο της ασφαλιστικής αγοράς στη διαχείριση των ζημιών από σεισμό και των οικονομικών τους επιπτώσεων.

Στη συνέχεια, η πρόταση της ασφαλιστικής αγοράς για τη δημιουργία εθνικού συστήματος χρηματοδότησης ζημιών από σεισμό και γενικότερα από φυσικές καταστροφές αποτέλεσε κεντρικό θέμα συζήτησης της πρώτης θεματικής ενότητας του 20ουΑσφαλιστικού και Αντασφαλιστικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 19 και 21 Σεπτεμβρίου 2018 στο Costa Navarino, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της ελληνικής και ευρωπαϊκής ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς, των τριών μεσιτικών εταιριών και εκπροσώπων της εποπτείας.

Στόχος της ΕΑΕΕ είναι η προώθηση της σχετικής πρότασής της στην Πολιτεία με αίτημά την υιοθέτησή της.

Αναδημοσίευση από την Ετήσια Έκθεση της ΕΑΕΕ για το 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*