Στο «μικροσκόπιο» η ασφάλιση των κινδύνων του κυβερνοχώρου

Ένα βασικό θέμα που απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί έντονα όχι μόνο την ευρωπαϊκή και την εγχώρια αγορά αλλά και την παγκόσμια, είναι η ασφάλιση των κινδύνων του κυβερνοχώρου, εν συντομία cyber risks.

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο ασφαλιστικός κλάδος στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων που εμφανίζει το τοπίο των κινδύνων στο κυβερνοχώρο, συστάθηκε στην ΕΑΕΕ κοινή Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών και της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων,  Μεταφορών και Σκαφών, η οποία παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και τις διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Το World Economic Forum στην έκθεση του 2018 με θέμα τους παγκόσμιους κινδύνους αναγνώρισε τον κίνδυνο του κυβερνοχώρου ως έναν από τους 5 μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις, οργανισμοί και οι κοινωνίες των πολιτών σε όλο τον κόσμο.

Το γεγονός αυτό είναι απόρροια της εντατικοποίησης των κυβερνοεπιθέσεων το 2017. Στην πράξη η αύξηση αυτή εκτός από την αρνητική πλευρά έχει και τη θετική, καθώς όλο και περισσότεροι οργανισμοί ενημερώνονται για τους κινδύνους του κυβερνοχώρου που αντιμετωπίζουν καθημερινά και κατανοούν, όλο και περισσότερο, την ανάγκη να τους διαχειριστούν αποτελεσματικά. Είναι γεγονός ότι οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου θα συνεχίσουν να αυξάνονται και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να βρίσκουν και να διαμορφώνουν λύσεις ώστε οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι να ποσοτικοποιούνται καλύτερα. Στο πλαίσιο αυτό βασική δράση της ασφαλιστικής αγοράς είναι η συλλογή δεδομένων με στόχο την ανάληψη και ασφάλιση των κινδύνων του κυβερνοχώρου. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη χρονιά που πέρασε δημοσιεύθηκαν δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις (οι οποίες κοινοποιήθηκαν στα μέλη της ΕΑΕΕ) για το θέμα αυτό:- «Understanding cyber insurance: A structured dialogue with insurance companies» από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων –EIOPA – και «Preparing for cyber insurance» από την Insurance Europe σε συνεργασία με την Bipar, Ferma, Marsh και ΑΟΝ.

Για την καλύτερη ενημέρωση των εταιριών μελών της, η ΕΑΕΕ με πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας της διοργάνωσε στις 30 Οκτωβρίου 2018 με μεγάλη επιτυχία ενημερωτική εκδήλωση για την ασφάλιση κινδύνων του κυβερνοχώρου, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκε η αγορά της Ευρώπης, οι δράσεις και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών χωρών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Insurance Europe για το θέμα, το νέο είδος συμβολαίου αλλά και παραδείγματα καλυπτόμενων ζημιών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το πολυάριθμο κοινό με την παρουσία του απέδειξε το μεγάλο του ενδιαφέρον για το θέμα αυτό το οποίο παρουσιάστηκε από καταξιωμένους και εξειδικευμένους ομιλητές από το εξωτερικό αλλά και την τοπική αγορά.

Με πληροφορίες από την ετήσια έκθεση της ΕΑΕΕ για το 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*