Ο κ. Γιώργος Καραβίας

Τι αλλαγές φέρνει η Beacon στις αγροτικές ασφαλίσεις

Την μεγαλύτερη βαθμολογία ανάμεσα σε πλήθος προτάσεων για το πρόγραμμα Horizon απέσπασε στην Ευρωπαϊκή Ενωση η πρόταση της κοινοπραξίας Beacon στην οποία ηγείται η Karavias Underwriting Agency για την αγροτική ανάπτυξη, σύμφωνα με την πρώτη  συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η εταιρεία σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2019 . Το προϊόν ουσιαστικά θα αλλάξει το τρόπο με τον οποίο τιμολογούνται οι αγροτικές ασφαλίσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι ένα  προϊόν- μοντέλο  το οποίο κατά την ολοκλήρωση του, τα δικαιώματα του δεν θα ανήκουν μόνο στην  Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη.

της Ελενας Ερμείδου

Συγκεκριμένα το έργο το οποίο σήμερα βρίσκεται στο στάδιο 5 θα αλλάξει την Αγροτική Ασφάλιση καθώς επιτρέπει την δημιουργία ασφαλιστηρίων συμβολαίων για κάθε χωράφι. Πρόκειται για ένα έργο για το οποίο δεν έχει υπάρξει προηγούμενο και μακροπρόθεσμα δύνανται να δημιουργήσει ένα pool insurance που θα συμμετέχουν πολλές ασφαλιστικές και που θα μοιράζεται ο κίνδυνος

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Γιώργος Καραβίας CEO της Karavias Underwriting Agency. Πρόκειται για μία ευρωπαϊκή πρωτιά που προέρχεται από μία δουλειά 35 ετών στο Micro – Underwriting για εξειδικευμένες αγορές.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν 6 Ευρωπαϊκές εταιρείες και 2 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με Project Leader την Karavias Underwriting Agency ενώ, σύμφωνα με ερώτηση του IW έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για το πρόγραμμα από ασφαλιστικές, φορείς, όπως ο ΕΛΓΑ και αντασφαλιστικές.

Το Beacon αξιοποιώντας παγκόσμια δορυφορικά δεδομένα και τεχνολογίες πληροφορικής επιτυγχάνει: Την δημιουργία εξειδικευμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου βασισμένο στην ιστορικότητα, την δημιουργία αρχείου δεδομένων, που αποθηκεύει πληροφορίες καιρικών συνθηκών, αποκλειστικά για κάθε χωράφι, την αυτοματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών, την έγκαιρη πρόβλεψη καιρικών φαινομένων και ειδοποίηση του ασφαλισμένου, την μείωση του ασφαλιστικού κόστους, μέσω πληρέστερου underwriting και διαφάνειας στην αξιολόγηση της ζημίας, την γρήγορη αποζημίωση.

Συνοδεύεται από εφαρμογή κινητού τηλεφώνου η οποία παρέχει χρήσιμες δυνατότητες στον ασφαλισμένο, όπως την παρακολούθηση της κατάστασης, την οριοθέτηση των ζημιών, της εκτίμηση του ποσοστού ζημιάς, την λήψη έγκαιρων προειδοποιήσεων για την πιθανότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, την εκτίμηση ρίσκου,  που υπεισέρχεται από τις καιρικές συνθήκες κατά την ασφάλιση καλλιέργειας, την πληροφόρηση σχετικά με τους όρους σύμβασης.

Πολλά τα οφέλη για τις ασφαλιστικές. Εξ’ αυτών μερικά η εξάλειψη αβεβαιότητας, η ακριβέστερη εκτίμηση ρίσκου, η μείωση των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών, για την παρακολούθηση των ασφαλιστικών δεικτών και της διαχείρισης ασφαλιστικών συμβολαίων.

To πρόγραμμα έχει διάρκεια 37 μήνες και τα μέλη της Κοινοπραξίας του BEACON είναι:

  1. Karavias Underwriting Agency
  2. AgroApps Pc
  3. Universidad Politecnica De Madrid
  4. Etherisc Gmbh
  5. Faculty Of Civil Engineering, University Of Belgrade
  6. Inosens Doo Novi Sad
  7. Crevis Sprl

Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει καθοριστεί η εμπορικοποίηση του προγράμματος.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*