ΕΙΑΣ, σκάλα, βιβλία

Σεμινάριο ΕΙΑΣ: Ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων διαπραγματεύσεων

Σεμινάριο ανάπτυξης τεχνικών και μεθόδων διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, 16:00-19:20, στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Περιγραφή και θεματολογία

Οι Διαπραγματεύσεις, σήμερα περισσότερο από ποτέ, αποτελούν νευραλγικό μέρος της πραγματικότητάς μας και της ζωής μας, σε όλες τις διαστάσεις τους. Διαπραγματευόμαστε θέματα μισθών και bonus παραγωγικότητας εάν είμαστε εργαζόμενοι και συζητούμε με τους Διευθυντές μας. Διαπραγματευόμαστε θέματα αποζημιώσεων με τους ασφαλισμένους πελάτες μας, όταν συντρέξουν σχετικοί λόγοι. Διαπραγματευόμαστε θέματα βελτίωσης προμηθειών και  bonus πωλήσεων, εάν είμαστε Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και συζητούμε σχετικά θέματα με τους Διευθυντές Πωλήσεων των συνεργαζόμενων Ασφαλιστικών Εταιρειών. Εάν είμαστε Δικηγόροι και εκπροσωπούμε πελάτες μας, διαπραγματευόμαστε με την πλευρά των αντιδίκων. Εάν εργαζόμαστε σε επιμέρους κλάδους Ασφαλιστικών Εταιρειών, διαπραγματευόμαστε με πελάτες και συνεργάτες Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, πόσο γρήγορα θα διεκπεραιωθούν οι υποθέσεις τους. Ακόμη και στην οικογένειά μας, διαπραγματευόμαστε με άλλα μέλη της, π.χ. με τα παιδιά μας, πού θα πάμε διακοπές, εάν θα μείνουμε λιγότερες ή περισσότερες ημέρες, εάν θα πάμε στο θέατρο, στον κινηματογράφο ή σε κάποιον αγώνα μπάσκετ ή σε κάποιον αγώνα ποδοσφαίρου και ούτω καθεξής. Επομένως, οι Διαπραγματεύσεις είναι παντού, στην καθημερινότητα μας, στις συνήθειες μας και στη συμπεριφορά μας.

Το σεμινάριο Ανάπτυξης Τεχνικών και Μεθόδων Διαπραγματεύσεων, διάρκειας 8 εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει το πλαίσιο των Διαπραγματεύσεων, εξηγεί τους παράγοντες που το καθορίζουν, προτείνει τρόπους ενίσχυσης των Διαπραγματευτικών μας ικανοτήτων και συμβάλει πολύ στην ανάδειξη μεθόδων και τεχνικών που μας ενδυναμώνουν και μας καθιστούν εξαιρετικά πιο αποτελεσματικούς στη δουλειά μας, στις σχέσεις μας με πελάτες, με συνεργάτες ή με προμηθευτές, αλλά και εξαιρετικά πιο ικανούς να διαχειριστούμε θέματα που μας απασχολούν στην εργασιακή μας ζωή, στην οικογένεια μας και στις ευρύτερες σχέσεις μας.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου έχουν ως εξής:

 1. Ψυχολογία της Συμπεριφοράς
 2. Ορισμοί Διαπραγμάτευσης και Πηγές Διαπραγματευτικής Δύναμης
 3. Διαπραγματευτικές «Παγίδες» και «Μύθοι»
 4. Συγκρούσεις και Στρατηγικές Διαχείρισης Συγκρούσεων
 5. Διαπραγματευτικές Στρατηγικές και Κριτήρια Επιλογής Κατάλληλου Διαπραγματευτικού Μίγματος
 6. Διαπραγματευτικοί Τρόποι, Τακτικές και Ελιγμοί
 7. Προετοιμασία Διαπραγμάτευσης
 8. Χαρακτηριστικά Καλού Διαπραγματευτή
 9. Διαπραγματευτικό Παίγνιο για Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες, ώστε να λειτουργούν ακόμη πιο αποτελεσματικά σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας, να τα επηρεάζουν θετικά και να διαμορφώνουν σχέσεις καλού και επωφελούς αποτελέσματος, με πελάτες, συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών ή προμηθευτές.
 • Ειδικότερα, Στελέχη κρίσιμων Τομέων των Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, όπως των Διευθύνσεων Προσωπικού, Αποζημιώσεων, Διακανονισμών και Πραγματογνωμοσύνης Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Νομικών Υπηρεσιών Ομαδικών Ασφαλίσεων, Εισπράξεων, Εκδόσεων Προσφορών, Περιουσίας,  Marketing και Εκπαίδευσης, που συναλλάσσονται και διαπραγματεύονται με πελάτες, συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Financial Planners, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων), που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω την επικοινωνία, την πειστικότητα, και την αποτελεσματικότητά τους έναντι των πελατών και δυνητικών πελατών τους.
 • Στελέχη Επιχειρήσεων που οι διαπραγματεύσεις συνιστούν κρίσιμο μέγεθος της δουλειάς τους.

Στόχοι του σεμιναρίου

Το σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

 • Γνωριμία των σπουδαστών με τις θεμελιώδεις έννοιες των συγκρούσεων και των στρατηγικών διαπραγματεύσεων.
 • Ανάπτυξη διαπραγματευτικών δεξιοτήτων από την εκμάθηση των διαπραγματευτικών στρατηγικών και τακτικών, ή των διαφορετικών διαπραγματευτικών τύπων.
 • Επιλογή κατάλληλων στρατηγικών και μεθόδων για την επίτευξη του διαπραγματευτικού στόχου. 

Ο εισηγητής του σεμιναρίου

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι o Αλέξης Κώτσαλος, Προϊστάμενος του Τομέως Ζημιών Γενικών Κλάδων της Εθνικής Ασφαλιστικής, με μεταπτυχιακές σπουδές Στρατηγικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Staffordshire της Αγγλίας και σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διαπραγματεύσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κος Κώτσαλος έχει πολυσχιδή εμπειρία Διαπραγματεύσεων και Διαπραγματευτικής τεχνικής στο περιβάλλον των Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων, με έμφαση στην Αξιολόγηση (Risk Underwriting) και στην Ασφάλιση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρησιακών Κινδύνων.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 50 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*