Ε.Ι.Α.Σ.: Αναβαθμισμένο και Καινοτομικό το Νέο Ετήσιο Πρόγραμμα Σπουδών

EIAS DIPLOMA IN INSURANCE SCIENCE AND OPERATIONS, EDI 2024

Σε επιστημονική συνεργασία με το Βρετανικό Ασφαλιστικό Ινστιτούτο, C.I.I.

Εξαιρετικά αναβαθμισμένο, σύγχρονο και καινοτομικό είναι το νέο Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, EIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE SCIENCE AND OPERATIONS, EDI 2024. Το εν λόγω Πρόγραμμα αποτελεί ουσιαστικότατη και διαχρονική εκπαιδευτική συμβολή του Ινστιτούτου στην περαιτέρω ισχυροποίηση και επικαιροποίηση της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς μας. Μάλιστα, το περιεχόμενο του Προγράμματος έχει εμπλουτισθεί σημαντικά και εμφορείται από τα πλέον σύγχρονα στοιχεία τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς ασφαλιστικής τεχνικής, αφού σε επί μέρους ενότητές του διδάσκουν international guest speakers, εμπειρότατα στελέχη του Βρετανικού Ασφαλιστικού Ινστιτούτου,  Chartered Insurance Institute, C.I.I. 

Το Πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας διακοσίων ογδόντα (280) εκπαιδευτικών ωρών, εξελίσσεται σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, και επί μέρους ενότητές του  σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, ενώ προσφέρει στο εκπαιδευτικό του κοινό, διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, πλήρεις, περιεκτικές και επίκαιρες γνώσεις και εμπειρίες επί του συνόλου των κλάδων ασφαλιστικών εργασιών και των διαστάσεων της ασφαλιστικής τεχνικής. Επίσης, επεκτείνει τη θεματολογία του στην κανονιστική συμμόρφωση της ασφαλιστικής αγοράς, στην εταιρική διακυβέρνηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στο θεσμικό πλαίσιο διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, στη διοίκηση ασφαλιστικών επιχειρήσεων και στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, με έμφαση της εν λόγω θεματικής ενότητας στις νέες τεχνολογίες και στην εισαγωγή καινοτομιών, στη χρηματοοικονομική διοίκηση και λογιστική, στο marketing ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στην εργασιακή ψυχολογία, στη διοίκηση πωλήσεων και στην ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών.  

Το Πρόγραμμα, το οποίο οδηγεί τους αποφοίτους του στην απόκτηση του αναγνωρισμένου από την αγορά μας τίτλου Ασφαλιστικών Σπουδών, EIAS DIPLOMA IN INSURANCE SCIENCE AND OPERATIONS, έχει την έναρξή του τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 16.00 – 20.00 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024, ενώ θα εξελίσσεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16.00-20.00, εκτός των περιόδων του Πάσχα, των θερινών διακοπών και των αργιών. 

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν ανώτατα και ανώτερα στελέχη της ελληνικής και της διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς, πανεπιστημιακοί καθηγητές, διαθέτοντες υψηλή εξειδίκευση στην ασφαλιστική επιστήμη και στη διοίκηση επιχειρήσεων, καθώς και έγκριτοι industry experts της ασφαλιστικής τεχνικής. 

Το Πρόγραμμα εμπλουτίζει η πλέον σύγχρονη ψηφιακή και έντυπη βιβλιογραφία, που εγγυάται στους συμμετέχοντες άριστες δυνατότητες αφομοίωσης και εμπέδωσης της αρτιότατης εκπαιδευτικής ύλης του.

Διαβάστε περισσότερα