Και οι CEO’s έχουν τον προπονητή τους

της Ελενας Ερμείδου

Όπως ένας αθλητής χρειάζεται συνεχή προπόνηση και εξέλιξη, έτσι και ένας CEO ή ένα υψηλόβαθμο στέλεχος επιχείρησης χρειάζεται να είναι διαρκώς «σε φόρμα».  Το στοίχημα αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο για τους CEOs λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Η πρόοδος της τεχνολογίας τρέχει με ιλιγγιώδης ρυθμούς και τα στελέχη των εταιρειών πρέπει να είναι σε θέση να ακολουθήσουν τα νέα δεδομένα της εποχής, αλλά και του κλάδου τους.

Και όπως ακριβώς ένας προπονητής χρησιμοποιεί τις τεχνικές του για να εξελίξει τον αθλητή του και να τον οδηγήσει σε υψηλές επιδόσεις, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο υπάρχουν και «προπονητές» για τα στελέχη των επιχειρήσεων. Προπονητές που εφαρμόζουν εργαλεία και λύσεις που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν την αλλαγή της εποχής μας και να ανταποκριθούν στην ταχύτητά της με ευελιξία, οξύτερη αντίληψη και εγρήγορση. Αυτού του είδους οι προπονητές στηρίζονται στις αρχές της Νευροεπιστήμης και των Επιστημών Συμπεριφοράς. Και φαίνεται ότι και στην Ελλάδα έχουν αρχίσει οι «προπονήσεις» των CEOs οι οποίοι γίνονται όλο και πιο δεκτικοί στο coaching και συνειδητοποιούν την ανάγκη αλλά και την αξία της προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Η κα Γεωργία Καρτσάνη, ιδρυτής της SARGIA Partners η οποία λειτουργεί από το 2010 στην Ελλάδα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες ηγετικού ανασχηματισμού, μας εξηγεί ότι η νευροεπιστήμη είναι καταλυτικός παράγοντας στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων στο σημερινό περιβάλλον. Αυτό γιατί η αλλαγή εκλαμβάνεται απ’ τον εγκέφαλό μας ως ενδεχόμενη απειλή κι έτσι οι άνθρωποι έχουν την τάση να αντιδρούν σ’ αυτήν αμυνόμενοι και αρνούμενοι όποια δημιουργική συμμετοχή. Το τμήμα του εγκεφάλου μας που είναι υπεύθυνο για υψηλότερα επίπεδα ανάλυσης και επεξεργασίας των πληροφοριών, ελαττώνει ρυθμούς και δεν ανταποκρίνεται στην κρισιμότητα των περιστάσεων.

 Οι επιστημονικές έρευνες που επικρατούν πλέον στον τομέα του Executive Coaching δίνουν εργαλεία για την ενδυνάμωση της αντιληπτικής ικανότητας και την ανάπτυξη ειδικών ηγετικών δεξιοτήτων. Η νευροεπιστήμη της ηγεσίας (neuroscience of leadership) παρέχει  τις μεθόδους και παρεμβάσεις που μπορούν να βοηθήσουν τον εκάστοτε ηγέτη να αφομοιώσει, να διαχειριστεί αλλά και να διοχετεύσει στον υπόλοιπο οργανισμό το όραμα, το εύρος και τη δυναμική της αλλαγής, γεννώντας  εμπιστοσύνη για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί. 

 Η κα Καρτσάνη σημειώνει: «Σε περιόδους κρίσης οι άνθρωποι δεν χρειάζονται απαντήσεις αλλά κατεύθυνση που να οδηγεί σε μια νέα πραγματικότητα. Χρειάζονται ένα όραμα που να εμπνέει εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το ζητούμενο όχι μόνο σε επίπεδο εταιριών και οργανισμών αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Οι κραταιές συλλογικές πεποιθήσεις για το σωστό και το λάθος, για το ευκταίο και το απευκταίο, για το παραγωγικό και το αντιπαραγωγικό, φαίνεται να ανήκουν οριστικά στο παρελθόν και αυτό το έχει αποφασίσει η ίδια η πραγματικότητα».

Το συναίσθημα της εμπιστοσύνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την υψηλή παραγωγικότητα και οικονομική αποδοτικότητα σε εταιρίες και οργανισμούς, σύμφωνα με τα τελευταία ευρήματα  της νευροεπιστήμης.

Αυτή την στιγμή η SARGIA partners υλοποιεί περίπου 30 projects στην ελληνική αγορά: από  ατομικές συνεδρίες με business leaders μέχρι και ειδικά προγράμματα για όλη τη διοικητική ομάδα μίας εταιρείας ή οργανισμού. Όπως αναφέρει η κα. Καρτσάνη δεν κάνουν coaching αλλά στην ουσία βοηθούν στην δημιουργία του πλαισίου εντός του οποίου μπορούν να παραχθούν μετρήσιμα αποτελέσματα.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*