έντυπα bewell, Interamerican

Η INTERAMERICAN διαφοροποιείται στην ασφάλιση υγείας με το νέο σύστημα «bewell»

Πριν από 30 περίπου χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο είχε ανοίξει μια νέα, αχαρτογράφητη περιοχή για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες. Η INTERAMERICAN είχε αναγνωρίσει την αναγκαιότητα καλύψεων για την υγεία και είχε διαθέσει τα πρώτα ασφαλιστικά προϊόντα για τον νέο κλάδο. Το 1998 η εταιρεία, διαβλέποντας ότι οι ανάγκες φροντίδας της υγείας απαιτούσαν μια συνολική διαχείριση, δημιούργησε το πρώτο ασφαλιστικό Σύστημα Υγείας MEDISYSTEM, πρωτοποριακό για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, που παρέμεινε μοναδικό ως μοντέλο στην Ελλάδα.

Η νέα προσέγγιση

Σήμερα, η INTERAMERICAN αλλάζει το επίπεδο ασφαλιστικής προσέγγισης της υγείας με το ανατρεπτικά καινοτόμο νέο σύστημα υγείας «bewell». Το σύστημα έρχεται να προσθέσει αξία για τον ασφαλισμένο, δεδομένου ότι τα τυπικά ασφαλιστικά προϊόντα υγείας δεν είναι πλέον επαρκή, καθώς δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες: αύξηση του προσδόκιμου ζωής, νέες ασθένειες, υψηλό κόστος, τεχνολογία στην υγεία, ενώ οι πολίτες είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα υγείας από ό,τι στο παρελθόν.

Το καινοτόμο σύστημα υγείας της εταιρείας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας γνώμης της ελληνικής κοινωνίας και του ιατρικού κλάδου σχετικά με τη δημόσια υγεία, οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν επιδεινωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια. Όπως αποκαλύπτει η έρευνα, 1 στους 2 πολίτες δυσκολεύεται να καλύψει τις δαπάνες υγείας και 4 στους 10 -κυρίως άνω των 65 ετών- τις δαπάνες για φάρμακα, ενώ οι περισσότεροι πολίτες -2 στους 3- αφενός δεν έχουν ενημερωθεί για το νέο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας και αφετέρου οι ενημερωμένοι εκτιμούν ότι το υποχρεωτικό παραπεμπτικό από τον οικογενειακό ιατρό δυσκολεύει την πρόσβαση σε ιατρούς ειδικότητας.

Medifrist Interamerican

Το «bewell» χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα γνωρίσματα, που παρακολουθούν τις αναπτυσσόμενες δυναμικές (π.χ. γήρανση του πληθυσμού, αυστηρότερο νομικό πλαίσιο ασφάλισης) και δεν αφήνουν κανένα ζήτημα ασφάλισης της υγείας αναπάντητο. Η εταιρεία συνδέεται πολλαπλά με τον ασφαλισμένο στην καθημερινότητά του, δημιουργώντας μια νέα εμπειρία για τον ίδιο και την οικογένειά του και προσθέτοντας, στην περιφέρεια της ασφάλισης, μοναδικές υπηρεσίες βελτίωσης της ποιότητας ζωής με οικοσύστημα υγείας.

Ο μεγάλος αριθμός δυνητικών συνδυασμών και οι νέες καλύψεις, σε συνδυασμό με τις αθροιστικά παρεχόμενες εκπτώσεις (σε οικογενειακή ασφάλιση, καθώς και σχετικά με τον τρόπο πληρωμής και τους συνδυασμούς καλύψεων) και την απαλλαγή από συμμετοχή στις δαπάνες σε περίπτωση χρήσης των πολυϊατρείων και των ιατρών του δικτύου υγείας INTERAMERICAN, υπογραμμίζουν τη μοναδικότητα κάθε συμβολαίου. Το «bewell» βασίζεται σε προωθημένη λογική, με την οποία οι ανάγκες και δυνατότητες κάθε ατόμου, οικογένειας και κοινωνικής ομάδας συνεκτιμώνται παραμετρικά, κάνοντας εφικτή μια ασφάλιση υγείας για όλους και σε κάθε ηλικία. 

Η δομή του «bewell»

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, εξαιρετικά ευέλικτο σύστημα, που βασίζεται σε 3 πυλώνες για πληρέστερη ασφάλιση υγείας και καλύτερη ποιότητα ζωής, οι οποίοι είναι:

  • Η εξατομικευμένη ασφάλιση προσιτού κόστους, μέσω πλήθους συνδυαστικών επιλογών (εκατοντάδων). Το συμβόλαιο διαμορφώνεται με συνεργασία εταιρείας και πελάτη και οι καλύψεις προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες  και τις οικονομικές δυνατότητες του ασφαλιζομένου.
  • Η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες μέσω ιδιόκτητων υποδομών και πλήθους συνεργασιών, που εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου ιατρικές, διαγνωστικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, ενώ υποστηρίζονται και με ολοκληρωμένη αντιμετώπιση περιστατικού.
  • Η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός υγιεινού τρόπου ζωής, βασισμένου στην πρόληψη (διατροφή, σωματική άσκηση, υγιεινή και ανάπτυξη γνώσεων για την υγεία).

Το «bewell» περιλαμβάνει 6 τομείς επιλογών: ιατρούς και διαγνωστικές εξετάσεις, αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, επιδόματα υγείας (νοσηλείας, χειρουργικής επέμβασης, σοβαρών ασθενειών), νοσηλεία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, νοσηλεία μόνο μετά από ατύχημα και φάρμακα που συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά. Κέντρο αναφοράς των 6 τομέων εφαρμογής του νέου συστήματος υγείας της INTERAMERICAN αποτελεί η Γραμμή Υγείας 1010 της εταιρείας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*