Εθνική Ασφαλιστική, κτίριο, είσοδος

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. της Εθνικής για την τύχη της Ασφαλιστικής

Η μοναδική πρόταση του κινεζικού ομίλου Gongbao, των 676 εκατ. Ευρώ για το 75% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής κρίνεται σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής Τράπεζας.

Το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής, θα αξιολογήσει τις εγγυήσεις για την κεφαλαιακή διάρθρωση της προσφοράς και κυρίως τις εγγυήσεις της κινεζικής ICBC που είναι σήμερα η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο.

Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας αναμένεται να καθορίσει το πλαίσιο εντός του οποίου η Εθνική θα τηρήσει τη δέσμευση έναντι του Ευρωπαϊκού Εποπτικού Μηχανισμού SSM που έχει αναλάβει με το πλάνο αναδιάρθρωσης…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*