bank of greece, σημαίες, κτίριο, ΤτΕ, αποκατάσταση

ΤτΕ: Ανεβασμένη η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών το β΄ 3μηνο

Σε 17.071 εκατ. ευρώ αυξήθηκε η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2018, έναντι 16.953 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 1.294 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 56 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 15 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 41 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού ανήλθε στο 7,6% το β΄ τρίμηνο του 2018, έναντι 7,3% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε σε 10.107 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2018 έναντι 10.142 εκατ. ευρώ του προηγουμένου τριμήνου, με το ποσοστό τους επί του συνολικού ενεργητικού να ανέρχεται σε 59,2%, έναντι 59,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τις καθαρές πωλήσεις τίτλων εξωτερικού, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές αγορές ομολόγων εσωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 2.850 εκατ. ευρώ έναντι 2.789 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 16,7% έναντι 16,5% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων οφείλεται κυρίως στις καθαρές αγορές μεριδίων εξωτερικού (65 εκατ. ευρώ).

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές αυξήθηκε σε 537 εκατ. ευρώ έναντι 522 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων σε μετοχές οφείλεται κυρίως στις καθαρές αγορές μετοχών εσωτερικού (9 εκατ. ευρώ).

Από την πλευρά του παθητικού, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 42 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 2.948 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2018. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 158 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 12.512 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των τεχνικών προβλέψεων ζωής εκτός συντάξεων κατά 96 εκατ. ευρώ, αλλά και της αύξησης των τεχνικών προβλέψεων ζημιών κατά 62 εκατ. ευρώ. Επί του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων, το 68,3% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων. 

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

(υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2018

Α΄ τρίμηνο

2018

Β΄ τρίμηνο

Καταθέσεις 1.238 1.294
          Εσωτερικό 798 813
          Εξωτερικό 440 481
Χρεωστικοί Τίτλοι 10.142 10.107
          Εσωτερικό 3.974 4.022
          Εξωτερικό 6.168 6.084
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 2.789 2.850
          Εσωτερικό                                           903 894
          Εξωτερικό 1.886 1.956
Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 522 537
          Εσωτερικό 405 420
          Εξωτερικό 117 117
Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο) 617 608
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 6 3
Δάνεια 133 131
Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι 427 487
Λοιπά στοιχεία 1.078 1.054
Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού 16.953 17.071
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο 2.906 2.948
Ασφαλιστικές προβλέψεις 12.354 12.512
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής 9.251 9.347
        εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων 805 805
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών 3.103 3.165
Δάνεια 92 97
Λοιπά στοιχεία 1.600 1.512

 

Πίνακας 2: Καθαρές ροές[1] τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

(σε εκατ. ευρώ)

Τοποθετήσεις 2018

Α΄ τρίμηνο

2018

Β΄ τρίμηνο

Χρεωστικοί Τίτλοι 70 -16
          Εσωτερικό 137 14
          Εξωτερικό -67 -29
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων -46 49
          Εσωτερικό 15 -16
          Εξωτερικό -61 65
Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 4 11
          Εσωτερικό 1 9
          Εξωτερικό 3 2

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

[1] Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης και προσαρμογές από αναταξινομήσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*