Σε νέα στρατηγική επενδύσεων οι ασφαλιστικές

Τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια μειώθηκαν κατά 4% στα 8,9 δις ευρώ στο τέλος του 2008, χωρίς στο ποσό αυτό, να περιλαμβάνονται οι επενδύσεις για λογαριασμό των ασφαλισμένων. Μεγάλος χαμένος οι μετοχές και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.
Σε αναζήτηση αποτελεσματικής πολιτικής στον τομέα των επενδύσεων έχει επιδοθεί ο κλάδος των ασφαλιστικών εταιρειών, ο οποίος βρέθηκε το 2008, αντιμέτωπος με ζημιές ύψους 174,5 εκατ. ευρώ από τις επενδύσεις του. Η πτώση των τιμών των μετοχών του χρηματιστηρίου σε ποσοστό 65%, σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών των ομολόγων, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μείγμα για την ασφαλιστική αγορά, που είδε ένα σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου των επενδύσεών της, να απομειώνεται δραματικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των συνοπτικών καταστάσεων 64 εταιρειών του κλάδου, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μειώθηκε κατά 4% περίπου και από τα 9,3 δις ευρώ το 2007, διαμορφώθηκε στα 8,9 δις ευρώ στο τέλος του 2008, χωρίς στο ποσό αυτό, να περιλαμβάνονται οι επενδύσεις για λογαριασμό των ασφαλισμένων. 

Μεγάλος χαμένος οι μετοχές και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, που από 1,58 δις ευρώ το 2007, υποχώρησαν στο 1,15 δις εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα κυρίαρχος του παιχνιδιού αναδείχθηκαν οι τίτλοι σταθερής απόδοσης (κρατικά και εταιρικά ομόλογα), το χαρτοφυλάκιο των οποίων ξεπέρασε τα 5 δις ευρώ έναντι 4,8 δις ευρώ ο 2007.

Κόντρα στην υποτιμητική ψυχολογία των χρηματοοικονομικών τίτλων, ήταν οι προθεσμιακές καταθέσεις, που αποτέλεσαν ασφαλές καταφύγιο, ειδικά για όσες εταιρείες, είχαν έγκαιρα προβλέψει τις αρνητικές εξελίξεις. 

Οι αποδόσεις τους άγγιξαν κατά τη διάρκεια του χρόνου ακόμα και το 8%, ενώ δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις του 10% για συγκεκριμένες διάρκειες ειδικά την περίοδο κορύφωσης της κρίσης ρευστότητας από την πλευρά των τραπεζών. Χαρακτηριστική περίπτωση ομίλου που αξιοποίησε αυτή τη δυνατότητα ήταν οι δύο θυγατρικές του ομίλου της Ergo, η Victoria Ζωής και η Victoria Γενικών, που βρέθηκαν στο τέλος του 2008, με το 96,1% και το 85,3% του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου σε προθεσμιακές τοποθετήσεις. 

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι ένα μέρος των τοποθετήσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις, τηρείται και στο λογαριασμό των χρηματικών διαθεσίμων, που δεν περιλαμβάνεται στις επενδύσεις.

Η επενδυτική πολιτική των εταιρειών του κλάδου, διαφοροποιείται κατά περίπτωση, χωρίς ο κλάδος να χαρακτηρίζεται από ενιαία πολιτική στις τοποθετήσεις του χαρτοφυλακίου του. Έτσι μεταξύ των 64 εταιρειών του κλάδου, υπάρχουν εκείνες που επέλεξαν τη σιγουριά των κρατικών ομολόγων, τοποθετώντας έως και το 99% των επενδύσεών τους σε ομόλογα ευρωπαϊκών κρατών και άλλες που το αντίστοιχο ποσοστό είναι μονοψήφιο ή ακόμη και μηδενικό. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση, οι εταιρείες του ομίλου της Ασπίς Πρόνοια, ΑΕΑΖ και ΑΕΓΑ, ενώ σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινείται και η Commercial Value. 
Η ανάλυση της επενδυτικής πολιτικής του κλάδου, όπως αυτή αποτυπώνεται στις συνοπτικές καταστάσεις που δημοσίευσαν οι εταιρείες, δείχνει πάντως τη σαφή προτίμηση σε ποσοστό 39,3% σε τίτλους σταθερής απόδοσης, ενώ μόλις 12,9% είναι το ποσοστό των τοποθετήσεων σε τίτλους μεταβλητής απόδοσης. Σε κάθε περίπτωση οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις, είτε πρόκειται για τίτλους σταθερής είτε μεταβλητής απόδοσης, αποτελούν το 83,9% των επενδύσεων του ασφαλιστικού κλάδου, ενώ ακολουθούν τα ακίνητα με ποσοστό 13,5%. 
 Από το σύνολο των 7,5 δις ευρώ που είναι οι συνολικές χρηματοοικονομικές επενδύσεις, μόλις το 7,2% είναι τοποθετημένο σε μετοχές, το 5,1% σε αμοιβαία κεφάλαια, ενώ οι λοιπές επενδύσεις, που είναι κατά κύριο λόγο, προθεσμιακές καταθέσεις συγκεντρώνουν στο τέλος του 2008, το 14,6% των τοποθετήσεων. Σημαντική μείωση εμφανίζουν τέλος οι επενδύσεις σε συμμετοχές των εταιρειών, οι οποίες υποχώρησαν από 316,5 εκατ. ευρώ το 2007 σε 230,5 εκατ. ευρώ και αποτελούν το 2,5% των συνολικών επενδύσεων του κλάδου.
 Αναζητώντας κοινά χαρακτηριστικά στην επενδυτική πολιτική του ασφαλιστικού κλάδου, διαπιστώνεται ότι πιο ομοιογενής είναι η πολιτική των εταιρειών σε ότι αφορά τα ακίνητα, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων για την πλειοψηφία του κλάδου. Ενδεικτική περίπτωση ο όμιλος της International Life, που έχει τοποθετημένο το 39,1% και το 65,9% των επενδύσεων των δύο εταιρειών ζωής και γενικών αντίστοιχα σε ακίνητα, ενώ συναφή πολιτική έχουν και οι εταιρείες, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, Commercial Value, Γενική Ένωση, Direkta, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Πρόνοια, Ιμπέριαλ, Interlife, Ιντερσαλόνικα Γενικών, Σκούρτης και Υδρόγειος.
 Το χαρακτηριστικό αυτό διακρίνει κατά κύριο λόγο τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, σε αντίθεση με τους πολυεθνικούς ομίλους, η επενδυτική πολιτική των οποίων παρουσιάζει σαφή προτίμηση στους τίτλους σταθερού εισοδήματος και δη στα κρατικά ομόλογα. 

Είναι ενδεικτικό ότι οι δύο θυγατρικές του ομίλου του AIG, Alico και η Aig Greece, είναι τοποθετημένες κατά 89,5% και το 99,5% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, από το χαρτοφυλάκιο των οποίων ,το 84,7% και το 99,5% είναι σε κρατικά ομόλογα. 

Ανάλογη πολιτική έχει επιλέξει και ο όμιλος της ING, ο οποίος λίγο πριν την εκπνοή του 2008, ρευστοποίησε το σύνολο του μετοχικού του χαρτοφυλακίου, εγγράφοντας σημαντικές ζημιές και στράφηκε στα κρατικά ομόλογα, που αποτελούν πλέον το 85,4% και το 90% των επενδύσεων για την εταιρεία ζωής και γενικών αντίστοιχα. Στο 84,7% ανέρχεται η συμμετοχή των κρατικών ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο της Allianz, ενώ στο 58% φθάνει το αντίστοιχο ποσοστό της AXA Ασφαλιστικής, που είναι επίσης τοποθετημένη σε ποσοστό 16,7% σε εταιρικά ομόλογα και σε ποσοστό 20,2% σε προθεσμιακές καταθέσεις. 

Σε ποσοστό άνω του 60% είναι τοποθετημένος σε κρατικά ομόλογα, ο όμιλος της Interamerican, διατηρώντας επίσης ένα μερίδιο εταιρικών ομολόγων, προθεσμιακών καταθέσεων και ακινήτων, ενώ μεγαλύτερη διασπορά χαρτοφυλακίου εμφανίζει ο όμιλος της Groupama, που είναι τοποθετημένος κατά 37,6% σε κρατικά ομόλογα, κατά 13,8% σε εταιρικά ομόλογα, 17,2% σε προθεσμιακές καταθέσεις, 22,5% σε αμοιβαία κεφάλαια, 6,9% σε ακίνητα και μόλις 1,6% σε μετοχές. 

Διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εμφανίζει τέλος και η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία από το σύνολο των επενδύσεων του 1,5 δις ευρώ, διατηρεί το 15,6% σε ακίνητα, το 16,5% σε μετοχές και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, το 44,4% σε τίτλους σταθερής απόδοσης, από το οποίο το 22,3% σε κρατικά ομόλογα %, ενώ τέλος ποσοστό 22,2% είναι τοποθετημένο σε προθεσμιακές καταθέσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*