Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος

Γ. Ξηρογιαννόπουλος: «Η τόνωση της ασφαλιστικής συνείδησης θα φέρει ανάπτυξη»

Η τόνωση της ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα επιχειρηματία είναι το κλειδί για την αύξηση των ασφαλιστικών εργασιών στον τομέα των μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, καθώς και για τον περιορισμό του επενδυτικού ρίσκου, σε μια περίοδο όπου, λόγω της σταδιακής επιστροφής της οικονομίας στην κανονικότητα, καταγράφεται μια αργή αλλά σταθερή τόνωση της εισροής νέων ξένων και εγχώριων κεφαλαίων στην αγορά.

Τα ανωτέρω ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος μιλώντας στο 2ο ασφαλιστικό συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Όπως ο ίδιος τόνισε, σε αaτή τη φάση μερίδα των επιχειρηματιών πιέζονται από τα περιορισμένα περιθώρια κέρδους και τα προβλήματα ρευστότητας, βιώνοντας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα συνθήκες υπερφορολόγησης, καθώς και μείωσης της ζήτησης. Στην προσπάθειά τους λοιπόν να συμπιέσουν τα λειτουργικά τους κόστη, ζητούν καλύτερες τιμές από όλους τους προμηθευτές, ακολουθώντας ανάλογη πολιτική και για το κόστος ασφάλισης.

Κατά τον κ. Ξηρογιαννόπουλο, νέες ασφαλιστικές εργασίες θα προέλθουν είτε για την ασφάλιση νεοεισερχόμενων επενδύσεων σε υποδομές και νέες τεχνολογίες είτε για την κάλυψη νέων ασφαλιστικών αναγκών που ανακύπτουν για όσες επιχειρήσεις παραμένουν μέχρι σήμερα δίχως ασφαλιστικό κάλυμμα.

Όπως υπογράμμισε, το πεδίο δράσης για τον κλάδο είναι ευνοϊκό και τα περιθώρια ανάπτυξης αρκετά μεγάλα, αρκεί η αγορά να περάσει τα σωστά μηνύματα στο επιχειρείν και με εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία να πείσει τον Έλληνα επιχειρηματία για τα θετικά της ιδιωτικής ασφάλισης και κυρίως για το γεγονός ότι το ασφαλιστικό κάλυμμα μειώνει το ρίσκο της οποιασδήποτε επένδυσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*