Α. Σκανδαλιάρη: Η Εθνική Ασφαλιστική ξεκινά πορεία τεχνολογικού μετασχηματισμού

Συνέντευξη της Αγγελικής Σκανδαλιάρη, Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας, Εθνική Ασφαλιστική στην Έλενα Ερμείδου

Πίσω από τις επιτυχημένες λύσεις κρύβεται πάντα ο προσεκτικός και σωστός σχεδιασμός, που γίνεται από ανθρώπους, και η σωστή υλοποίηση, που επίσης γίνεται από ανθρώπους. Ο CFO πρέπει να αντιλαμβάνεται σε βάθος τις σύγχρονες ανάγκες και ο CIO τους οικονομικούς περιορισμούς. Ο CIO οφείλει να αντιλαμβάνεται βαθιά τις επιχειρηματικές ανάγκες και να τις θέτει ως άξονες στον σχεδιασμό του.

Η υιοθέτηση της καινοτομίας, η προστασία της επιχείρησης από τους κινδύνους του κυβερνοχώρου, ο έλεγχος των δαπανών είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Οι νέες τεχνολογίες βελτιώνουν δραματικά την επικοινωνία ανάμεσα στην εταιρεία και στους πελάτες,, δημιουργώντας τις συνθήκες για σημαντική αναβάθμιση της εμπιστοσύνης, της αντικειμενικής ενημέρωσης, της βελτίωσης των προϊόντων.

Ωστόσο, πίσω από τις επιτυχημένες λύσεις, όπως δηλώνει η κυρία Αγγελική Σκανδαλιάρη, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Εθνικής Ασφαλιστικής, κρύβεται πάντα ο προσεκτικός και σωστός σχεδιασμός, που γίνεται από ανθρώπους και η σωστή υλοποίηση, που επίσης γίνεται από ανθρώπους.

Η Εθνική Ασφαλιστική βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια εξαιρετική πρόκληση, καθώς με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πώλησής της, με την καθοδήγηση του νέου της μετόχου, θα ξεκινήσει την υλοποίηση ενός ευρύτατου τεχνολογικού μετασχηματισμού, με όραμα, φαντασία, μέτρο και προσεκτικό σχεδιασμό.

iw? Νέες τεχνολογίες: Έχουν έρθει για να μείνουν. Πώς επιδρούν όλα αυτά στο επιχειρηματικό μοντέλο του κλάδου των ασφαλειών;

Αγγελική Σκανδαλιάρη: Η επιτυχία μιας ασφαλιστικής εταιρείας εξαρτάται από την ικανοποίηση των ασφαλισμένων της. Αυτή, με τη σειρά της, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η εμπιστοσύνη, η πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση, η προσφορά προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, η σωστή σχέση ποιότητας-τιμής, η αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση. Οι νέες τεχνολογίες βελτιώνουν δραματικά την επικοινωνία ανάμεσα στην εταιρεία και στους πελάτες της, δημιουργώντας τις συνθήκες για σημαντική αναβάθμιση όλων των παραπάνω.

iw? Όλοι μιλούν για μετασχηματισμό, για είσοδο σε μια νέα εποχή με τη νέα τεχνολογία. Μήπως χρειάζεται ένα μέτρο, για να μη γίνουν λάθη; Μήπως είναι υπερβολικά τα χρήματα για τις νέες τεχνολογίες και δεν καλύπτονται έτσι οι πραγματικές ανάγκες; Είναι η τεχνολογία το «χρυσό κλειδί» των λύσεων;

Α.Σ.: Πίσω από τις επιτυχημένες λύσεις κρύβεται πάντα ο προσεκτικός και σωστός σχεδιασμός, που γίνεται από ανθρώπους, και η σωστή υλοποίηση, που επίσης γίνεται από ανθρώπους. Το «χρυσό κλειδί», πάντα, είναι οι άνθρωποι. Όσο για το μέτρο, φυσικά είναι απαραίτητο, όπως απαραίτητο είναι το όραμα και η φαντασία. Η Εθνική Ασφαλιστική βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια εξαιρετική πρόκληση, καθώς με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πώλησής της, με την καθοδήγηση του νέου της μετόχου, θα ξεκινήσει την υλοποίηση ενός ευρύτατου τεχνολογικού μετασχηματισμού, με όραμα, φαντασία, μέτρο και προσεκτικό σχεδιασμό.

iw? Χρειάζεται να συνεργαστεί ο CIO με τον CFO για την αντιμετώπιση των cyber κινδύνων και την καινοτομία;

Α.Σ.: Η συνεργασία του CIO με τον CFO πρέπει να είναι συνεχής και αρμονική. Ο CFO πρέπει να αντιλαμβάνεται σε βάθος τις σύγχρονες ανάγκες και ο CIO τους οικονομικούς περιορισμούς. Η στοχευμένη υιοθέτηση της καινοτομίας, η προστασία της επιχείρησης από τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και ο έλεγχος των δαπανών είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και, προφανώς, πρέπει να αποτελούν κοινούς στόχους και των δύο.

iw? Με ποιους άλλους κλάδους ο CIO θα πρέπει να διατηρεί μια καλή, αν μπορούμε να πούμε, «συμβιωτική» σχέση; Μπορούν οι CIOs να συνδράμουν στις ανάπτυξη των πωλήσεων με τη λήψη καλύτερων αποφάσεων;

Α.Σ.: Ο CIO αποτελεί ένα από τα βασικά όργανα ενός ενιαίου οργανισμού. Η σχέση του με τους άλλους κλάδους δεν αρκεί να είναι «καλή», πόσο μάλλον «συμβιωτική». Το ζητούμενο είναι η δημιουργική και αποτελεσματική συνεργασία. Ο CIO οφείλει να αντιλαμβάνεται βαθιά τις επιχειρηματικές ανάγκες και να τις θέτει ως άξονες στον σχεδιασμό του.

Και φυσικά μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των πωλήσεων και στη λήψη καλύτερων αποφάσεων, θέτοντας στη διάθεση της επιχείρησης σημαντικά εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*