Ασφαλιστική αγορά: ‘Εσπρωξε’ 1 δισ.στα ταμεία του κράτους

Του Νίκου Σακελλαρίου

Με 900 εκατ. ευρώ συνεισέφερε η ασφαλιστική αγορά (εταιρείες, διαμεσολαβούντες, διοικητικό προσωπικό) στη δημοσιονομική ανάκαμψη της Ελλάδας το 2017 από τα αποτελέσματα 2016. Σύμφωνα με στοιχεία του I.W. οι φόροι (άμεσοι και έμμεσοι) που πλήρωσαν οι ασφαλισμένοι (φόροι επί των συμβολαίων), οι εταιρείες και το προσωπικό τους (φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ ) και οι διαμεσολαβούντες αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι η καθαρή κερδοφορία του κλάδου στραγγίστηκε εξαιτίας των αναγκών για αυξημένη αποθεματοποίηση των εταιρειών.

Για το 2017, εκτιμάται ότι το ποσό αυτό (δηλαδή μεταξύ 900 εκατ. – 1 δισ. ευρώ) θα ξεπεραστεί εάν η οικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών και ειδικά τα αποτελέσματα χρήσης (προ φόρων) εμφανιστούν βελτιωμένα σε σχέση μ’ αυτά του 2016.

Αν στη δημοσιονομική συνεισφορά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (εταιρειών και διαμεσολαβούντων) προστεθούν και οι επενδύσεις των επιχειρήσεων σε ελληνικά κρατικά ομόλογα, αλλά και σε επιλεγμένα εταιρικά ομόλογα, καταλαβαίνει κάθε καλοπροαίρετος ότι η συνεισφορά του ασφαλιστικού συστήματος στη δημοσιονομική ανάκαμψη της Ελλάδας είναι μεγάλη. Σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι πληρωμές αυτές καθιστούν το ευρύτερο ασφαλιστικό σύστημα μέσα στους 10 καλύτερους «αιμοδότες» της ελληνικής οικονομίας. Το πρόβλημα είναι ότι η συνεισφορά αυτή δεν έχει εκτιμηθεί κατάλληλα από το ελληνικό κράτος (ανεξαρτήτως κυβέρνησης) με αποτέλεσμα να του αρνούνται ορισμένα στοιχεία που σε τελική ανάλυση θα εξελίσσονταν ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τον κρατικό κορβανά. Εάν για παράδειγμα, το ελληνικό κράτος είχε δεχθεί περιορισμένες φοροαπαλλαγές στα ασφαλιστήρια ζωής, σύνταξης και υγείας τότε υπολογίζεται ότι και η παραγωγή θα είχε μεγιστοποιηθεί και η είσπραξη φόρων θα είχε μεγαλώσει και οι ασφαλισμένοι θα ήταν λιγότερο ανήσυχοι για το μέλλον τους και το Κράτος θα είχε απαλλαχθεί από μερικές ασύμφορες δαπάνες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*