Φ.Κλειδά: Πώς ο κλάδος των ασφαλειών θα πλοηγηθεί στην επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων

Φανή Κλειδά, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ManpowerGroup

Η τεχνολογική επανάσταση, οι δημογραφικές μετατοπίσεις του ταλέντου, η ολοένα αυξανόμενη ατομική επιλογή και η επιτήδευση του καταναλωτή συνθέτουν το GPS του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών αυξάνεται και θα αποτελεί σταθερά. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός είναι σαφές ότι δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Η ρευστότητα, η συνεχής εκμάθηση και η κινητικότητα αποτελούν τον πυρήνα του DNA των πρωτογενών δεξιοτήτων που θα δώσουν ώθηση στο upskill/reskill που χρειάζεται ο κλάδος των ασφαλειών.

Πέραν των παγκόσμιων μακροοικονομικών εξελίξεων, σημαντικές –πιο εξειδικευμένες– προκλήσεις αντιμετωπίζει ο κλάδος των ασφαλειών, σύμφωνα με όσα δηλώνει σε συνέντευξή της στο περιοδικό Insurance World η διευθύνουσα σύμβουλος της ManpowerGroup, Φανή Κλειδά. Προέρχονται από τις θεσμικές αλλαγές, την ανάγκη και ένταξη νέων νομοσχεδίων εναρμόνισης με τις σύγχρονες συνθήκες, αλλά και τα νέα χρηματοοικονομικά πρότυπα.

Βάσει των παραπάνω, είναι σαφές ότι η εγχώρια ασφαλιστική αγορά καλείται να αναγνωρίσει τις εξελίξεις στο περιβάλλον και μέσα από συνεργασίες να επιτύχει αξιοπιστία, άριστη παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, απλότητα και ελκυστικότητα για μετόχους και επενδυτές κεφαλαίων.

Απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν είναι η ενίσχυση των προσωπικών δεξιοτήτων. Το ιδανικό προφίλ του εργαζομένου διαφοροποιείται και βασίζεται, μεταξύ άλλων, πλέον, στον συνδυασμό δεξιοτήτων όπως είναι ο πραγματισμός, η ευελιξία και το ομαδικό πνεύμα. Η συστηματική ενδυνάμωση της γνωσιακής ευκινησίας, της συναισθηματικής και ψηφιακής νοημοσύνης, της τεχνολογικής επάρκειας και της δημιουργικής προσαρμογής στις ραγδαίες αλλαγές συνθέτουν την υπεραξία της τεχνολογίας προς όφελος του ανθρώπου και των επιχειρήσεων, προσθέτει η κυρία Φανή Κλειδά.

Συνέντευξη στην Έλενα Ερμείδου

iw: Ποια είναι τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στον κλάδο των ασφαλειών στο νέο μακροοικονομικό περιβάλλον;

Φανή Κλειδά: Όπως κατέδειξε από το 2011 η ManpowerGroup, στη σύγχρονη εποχή –χαρακτηριστικά επονομαζόμενη ως «Εποχή του Ανθρώπου»– τέσσερις μακροοικονομικές δυνάμεις καθορίζουν την επιχειρηματική ανάπτυξη, την καινοτομία και την εταιρική οικονομική ευρωστία. Πιο συγκεκριμένα, η τεχνολογική επανάσταση, οι δημογραφικές μετατοπίσεις του ταλέντου, η ολοένα αυξανόμενη ατομική επιλογή και η επιτήδευση του καταναλωτή συνθέτουν το GPS του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Ο κλάδος των ασφαλειών, πέρα, αλλά και λόγω του παραπάνω παγκόσμιου μακροοικονομικού πλαισίου, αντιμετωπίζει σημαντικές τοπικές προκλήσεις, οι οποίες πηγάζουν από τις παρούσες και μελλοντικές θεσμικές αλλαγές, την ανάγκη και ένταξη νέων νομοσχεδίων εναρμόνισης με τις σύγχρονες συνθήκες αλλά και νέα χρηματοοικονομικά πρότυπα.

Ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών αυξάνεται και θα αποτελεί σταθερά. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός είναι σαφές ότι δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, καθώς ο ανταγωνισμός, πλέον, δεν αφορά μόνο τους παίχτες του ίδιου κλάδου, αλλά και άλλων κλάδων, όπως για παράδειγμα του κλάδου ιδιωτικού νοσοκομείου και των υπηρεσιών ευρύτερα.

Καθίσταται σαφές ότι η τοπική ασφαλιστική αγορά καλείται να αναγνωρίσει και μέσω συνεργασίας να επιτύχει την υλοποίηση ενός κοινού οράματος κεντρικός άξονας του οποίου είναι η αξιοπιστία, η άριστη παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, η απλότητα και η ελκυστικότητα για μετόχους και επενδυτές κεφαλαίων.

Ο εγχώριος ασφαλιστικός κλάδος έχει συνειδητοποιήσει τις κατευθυντήριες δυνάμεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, τις τοπικές προκλήσεις, και ήδη σχεδιάζει και πράττει προς την υλοποίηση ενός ενιαίου οράματος, μέσω τριών βασικών πυλώνων, την ευελιξία των εταιρικών δομών, την παραγωγή καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών, την ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων και την αναβάθμιση/καλλιέργεια ανθρώπινου ταλέντου. Καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας θα είναι η ταχύτητα υλοποίησης αυτών.

iw: Ποιες είναι οι νέες δεξιότητες των ανθρώπων που εργάζονται άμεσα και έμμεσα στον κλάδο των ασφαλειών; Οι άνθρωποι έχουν να φοβηθούν κάτι από τις μηχανές και τα ρομπότ; Τι αλλάζει;

Φ.Κ.: H ManpowerGroup, σύμφωνα με αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας «Προσωπικές Δεξιότητες για την ανάδειξη Ταλέντου στην εργασία» (συμμετοχή 3791 επιχειρήσεων), καταδεικνύει ότι το ιδανικό προφίλ του εργαζόμενου διαφοροποιείται και βασίζεται, πλέον, στον συνδυασμό δεξιοτήτων όπως είναι ο πραγματισμός, η ευελιξία και το ομαδικό πνεύμα. Δεξιότητες που ευνόητα αφορούν το «πώς» ο κλάδος των ασφαλειών θα πλοηγηθεί στην επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων που προαναφέρθηκαν σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.

Η ικανότητα ανάλυσης δεδομένων, η επίλυση προβλημάτων, η προσήλωση στον στόχο και η συνεργασία, καθώς και το DQ (ψηφιακές δεξιότητες), συνθέτουν το προφίλ του Ταλέντου που, σήμερα, αλλά και αύριο, έχει ανάγκη ο ασφαλιστικός κλάδος. Το Ταλέντο, δηλαδή, προσδιορίζεται μέσα από ένα μείγμα βασικών ικανοτήτων και συμπεριφορών, που συνδράμουν στην επιτυχία των ατόμων και των εταιρειών.

Η ρευστότητα, η συνεχής εκμάθηση και η κινητικότητα αποτελούν τον πυρήνα του DNA των πρωτογενών δεξιοτήτων που θα δώσουν ώθηση στο upskill/reskill που χρειάζεται ο κλάδος των ασφαλειών. Αφορούν στην ικανότητα ομαλής προσαρμογής, δυναμικής και αποτελεσματικής εναρμόνισης με την εναλλαγή θέσεων εργασίας και στην πολυ-πραγματοσύνη, που επιφέρουν τη διεύρυνση της γνώσης και τη μετατροπή της σε νέες πρακτικές εφαρμογές.

Η αυτοματοποίηση που συντελείται φέρνει αναστάτωση, θα επαναπροσδιορίσει θέσεις εργασίας, σίγουρα θα καταργήσει έναν σημαντικό αριθμό, αλλά θα δημιουργήσει έναν εξίσου μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας, με κύριες αυτές που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση και την ανάλυση δεδομένων. Θα πλήξει περισσότερο τους λιγότερο «εξοπλισμένους», εκείνους δηλαδή που διαθέτουν περιορισμένο «portfolio» δεξιοτήτων.

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους είναι μία από τις πρωταρχικές προκλήσεις της Εποχή του Ανθρώπου 2.0. Το ίδιο ισχύει και για την προσέλκυση Ταλέντου, που ειδικά για τον τοπικό ασφαλιστικό κλάδο αφορά σε προσέλκυση επαγγελματιών από άλλους κλάδους που σήμερα διαθέτουν ήδη τις επιθυμητές δεξιότητες, όπως για παράδειγμα τον κλάδο των FMCGS.

Το μέλλον της εργασίας καταδεικνύεται με θετικό πρόσημο, σύμφωνα με το άρθρο της ManpowerGroup (NYSE: MAN) «Η Επανάσταση των Δεξιοτήτων», το οποίο δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. Ένας στους 5 εργοδότες (19%) αναμένουν ότι οι ανατρεπτικές τεχνολογικές εξελίξεις θα οδηγήσουν σε αύξηση των θέσεων εργασίας όσο οι θέσεις αυτές προσαρμόζονται στις μελλοντικές ανάγκες της εργασίας. Έξι στους 10 εργοδότες (64%) προσδοκούν ότι θα διατηρήσουν τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας εφόσον οι εργαζόμενοι διαθέτουν και καλλιεργούν τις κατάλληλες δεξιότητες.

iw: Οι ασφαλιστικές έχουν αντιληφθεί τα νέα δεδομένα –διαφέρει ο βαθμός προσαρμογής των ασφαλιστικών στην Ελλάδα με αυτόν της Ευρώπης. Τι κάνουν ή τι πρέπει να κάνουν για να παραμείνουν στο προσκήνιο;

Φ.Κ.: Με βασικό προσανατολισμό τον σεβασμό στον πελάτη, τη διαρκή βελτίωση και εξειδίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αυστηρή κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία και την ταχύτατη προσαρμογή στα δεδομένα της οικονομίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να προσδοκούν την ανάπτυξη του κλάδου.

Στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης, όπου η ταχύτητα παραγωγής, η πολυπλοκότητα και η καινοτομία νέων τεχνολογιών κυριαρχούν, η αξιοπιστία των ηγετών στον επιχειρηματικό κόσμο εστιάζεται στην ανεύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ ανθρώπινου κεφαλαίου και τεχνολογικών εξελίξεων. Κεντρική πρόκληση αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση και εξέλιξη των τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων-upskill/reskill. Η συστηματική ενδυνάμωση γνωσιακής ευκινησίας, συναισθηματικής και ψηφιακής νοημοσύνης, τεχνολογικής επάρκειας και δημιουργικής προσαρμογής στις ραγδαίες αλλαγές συνθέτουν την υπεραξία της τεχνολογίας προς όφελος του ανθρώπου και των επιχειρήσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*