Ζημίες 512 εκατ. δολ. για τον όμιλο Fairfax to 2016

της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Καθαρές ζημίες ύψους 512 εκατ. δολ. ΗΠΑ εμφάνισε ο καναδικός (αντ)ασφαλιστικός ομιλος Fairfax (μητρικός όμιλος της ERB Eurolife)  για τη χρήση του 2016, έναντι κερδών 567,7 εκατ. δολαρίων το 2015. Το δ’ τρίμηνο του 2016, εμφάνισε ζημίες 701,5 εκατ. δολαρίων έναντι κερδών 103,4 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

Η επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Fairfax οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μεγάλες απώλειες που «έγραψε» στο επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο στο τέλος του περασμένου έτους, και οι οποίες επισκίασαν τα ικανοποιητικά λειτουργικά κέρδη (298 εκατ. δολ. στο δ’ τρίμηνο του 2016, 1,039 δισ. δολ. ολόκληρο το 2016) και την σημαντική αύξηση των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (2,24 δισ. δολ. το δ’ τριμηνο και 9,53 δισ. δολ. για ολόκληρη τη χρήση του 2016 έναντι 2,20 δις. δολ, και 8,65 δις. δολ. τις αντίστοιχες περιόδους του 2015).  Οι καθαρές ζημίες από επενδύσεις της Fairfax διογκώθηκαν στο 1,07 δις. δολ. στο δ’ τρίμηνο του 2016 (από 200 εκατ. δολ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015), ενώ για ολόκληρο το περασμένο έτος ανήλθαν σε 1,2 δισ. δολ. (από 259,2 εκατ. δολ. το 2015).

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Fairfax Prem Watsa, «Οι ασφαλιστικές μας εταιρείες εξακολούθησαν να εμφανίζουν εξαιρετικές επιδόσεις στο underwriting τόσο στο δ’ τρίμηνο του 2016 όσο και ολόκληρο το περασμένο έτος, με τους συνδυασμένους δείκτες να διαμορφώνονται στο 90,1% και 92,5% αντίστοιχα. Το 2016, όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου είχαν συνδυασμένους δείκτες κάτω από το 100%, με το δείκτη της Zenith National να διαμορφώνεται στο 79,7%, της Fairfax Asia στο 86,4% και της Odyssey Re στο 88,7%. Οι ζημίες στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων οφείλονται στις θεμελιώδεις αλλαγές στις ΗΠΑ στο δ’ τρίμηνο του έτους που ίσως ενισχύσουν την οικονομκή και επιχειρηματική ανάπτυξη στο μέλλον…Χάρη στις επενδυτικές μας πρωτοβουλίες διαθέταμε ρευστά διαθέσιμα άνω των 10 δισ. δολ. στο τέλος του 2016. Κατά το δ’ τρίμηνο του έτους, ανακοινώσαμε την εξαγορά της Allied World έναντι 4,9 δισ. δολαρίων, μια συμφωνία που αναμένεται να μεταμορφώσει την Fairfax..”.

Οπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν της Fairfax, οι (αντ)ασφαλιστικές δραστηριότητες παρήγαγαν πέρυσι κέρδη από underwriting ύψους 575,9 εκατ. δολαρίων (έναντι 704,5 εκατ. δολ. το 2015), κυρίως εξαιτίας των υψηλότερων ζημιών από φυσικές καταστροφές το 2016. Τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 10,7% στα 7,9 δισ. δολ., κυρίως λόγω της ενοποίησης της Brit (χωρίς την Brit, η αύξηση των ασφαλίστρων θα ήταν 3,8%).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*