Συγχωνεύσεις διαμεσολαβούντων η μόνη λύση στην φορολογική και ασφαλιστική καταιγίδα

Του Νίκου Σακελλαρίου

Κύμα συγχωνεύσεων στον κλάδο των διαμεσολαβητών προκαλεί το νέο ασφαλιστικό και αλλαγή του τρόπου εργασίας των υπαλλήλων στα γραφεία.  Οι ασφαλιστικές επιβαρύνσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες τόσο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όσο και για τους εργαζόμενους με  σχέση αορίστου χρόνου με αποτέλεσμα πλέον τα μικρά γραφεία που απασχολούσαν μέχρι 5 υπαλλήλους να επιβαρύνονται πάνω από 20%  με επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ενώ η παραγωγή τους βαίνει μειούμενη τις περισσότερες φορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του I.W μόνο στην περιοχή της Β.Α Αττικής υπάρχουν τουλάχιστον 10 πρακτορειακά γραφεία τα οποία συζητούν για συγχωνεύσεις με άλλα στις ίδιες ή διαφορετικές περιοχές προκειμένου να αυξήσουν την πελατειακή τους βάση και να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη.  Αυτά είναι που υπέπεσαν στην αντίληψή μας, αλλά σίγουρα ο αριθμός είναι μεγαλύτερος  και δείχνει ότι η αγορά πλέον δεν μπορεί να αντέξει ούτε πολλά σχήματα ούτε μικρά σχήματα αυτό-απασχολούμενων.  Το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον και ο εύρωστος κλάδος των Μεσιτών συζητά μεταξύ τους ενδεχόμενα συγχωνεύσεων και μάλιστα μεγάλων εταιρειών  ασχέτως εάν δεν έχει προκύψει κάτι.

Αξίζει να τονισθεί ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά- σύμφωνα με παλαιότερες μελέτες της CEO Insurance –είχε και έχει  τη μεγαλύτερη απασχόληση  διαμεσολαβούντων / πληθυσμό και την μεγαλύτερη απασχόληση διαμεσολαβούντων / ασφαλιστική παραγωγή. Η τάση ξεκίνησε από την δεκαετία του ’70 όταν ο νόμος 400/1970 θεσμοθέτησε την διαμεσολάβηση και οδήγησε στη δημιουργία πολλών επαγγελματιών στον κλάδο της ασφάλισης και σταδιακά κορυφώθηκε την δεκαετία 1995-2005 όταν κορυφώθηκε το ενδιαφέρον των καταναλωτών για χρηματοοικονομικά προιόντα.  Έκτοτε και ειδικά από το 2008 και μετά υπάρχει μία πτωτική τάση που προέρχεται από την σταδιακή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος προς επένδυση και ασφάλιση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*