Λογότυπο ΠΣΑΣ

Σήμερα 19 Ιανουαρίου η συγκρότηση σε Σώμα του ΠΣΑΣ

Οι αρχαιρεσίες του Πανελλήνιου Συνδέσµου Ασφαλιστικών Συµβούλων στις 09 Ιανουαρίου του 2017, ανέδειξαν τα µέλη του επταµελούς διοικητικού συµβουλίου για την διετία 2017-2018 .

Η δε συγκρότηση σε σώμα έγινε στις 19 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του Συνδέσμου

Για  την  θέση  του  Προέδρου  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  προτάθηκε ο  κ.   Παναγιώτης Λελεδάκης. Αφού ακολούθησε συζήτηση, τα µέλη  ψήφισαν τον κ. Παναγιώτη Λελεδάκη για Πρόεδρο.

Η σύνθεση  του νέου  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου είναι η κάτωθι:

Πρόεδρος:                             Λελεδάκης Παναγιώτης

Γενικός Γραµµατέας:       Νικολάου Μαρία

Α / Αντιπρόεδρος:             Μαρκουίζος Κάρολος

Β / Αντιπρόεδρος :             Στασινόπουλος Ιωάννης

Ταµίας:                                     Μήλιου Βασιλική

Μέλος:                                      Αποστολιώτης Λάµπρος

Μέλος :                                     Σπαντίδου Βιβέττα

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*