Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ΠΣΑΣ

Κατόπιν των παραιτήσεων δύο μελών του Δ.Σ. και βάσει του άρθρου 22 του καταστατικού του, ο ΠΣΑΣ διενεργεί έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, την Παρασκευή 01.12.2023 και ώρα 16:00, καθώς στις προηγούμενες δύο ημερομηνίες, Δευτέρα 20.11.2023 και Πέμπτη 23.11.2023 δεν υπήρξε καταστατική απαρτία.

Σκοπός να διενεργηθεί ψηφοφορία για την εκλογή δύο νέων μελών για το Δ.Σ. του Συνδέσμου, βάσει του άρθρου 17 του καταστατικού και σύμφωνα με την γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*