Εγραψαν υψηλές αποδόσεις τα Alpha Α/Κ

Το 2016, έτος σημαντικών διακυμάνσεων και εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο, τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) κατέγραψαν εξαιρετικές αποδόσεις. Μεταξύ των μετοχικών Α/Κ με διεθνή προσανατολισμό, το Alpha Energy (+23,08%) και το Alpha Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (+20,44%) σημείωσαν τις κορυφαίες αποδόσεις του έτους.

Υψηλές αποδόσεις σημείωσαν, επίσης, το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars BRIC (+13,26%), το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Commodities (+12,76%) και το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA (+10,57%). Ειδικότερα, το τελευταίο διακρίνεται εξίσου για τις σημαντικές επιδόσεις τόσο σε ορίζοντα τριετίας (+48,51%), καθώς κατατάσσεται πρώτο στο σύνολο όλων των Funds of Funds της ελληνικής αγοράς, όσο και σε ορίζοντα πενταετίας (+96,56%), ως το κορυφαίο Α/Κ στην κατηγορία του.

Μεταξύ των Α/Κ που ξεχώρισαν είναι το Alpha Global Allocation Μικτό (+4,13%), το οποίο κατέγραψε τη δεύτερη ανώτερη επίδοση τριετίας (+19,86%) και πενταετίας (+39,99%) σε σύγκριση με όλα τα μικτά Α/Κ ανάλογης επενδυτικής πολιτικής.

Στα Α/Κ που επενδύουν στις ελληνικές κεφαλαιαγορές, το Alpha Ελληνικό Ομολογιακό (+11,74%) και Alpha Ελληνικό Μικτό (+8,00%) κατέγραψαν αξιοσημείωτες αποδόσεις και παραμένουν στα κορυφαία Α/Κ της κατηγορίας τους την τελευταία τριετία και πενταετία. Τέλος, θετικές αποδόσεις πέτυχαν τα Ελληνικά Μετοχικά Α/Κ, Alpha Επιθετικής Στρατηγικής και Alpha Blue Chips υπεραποδίδοντας για ένα ακόμη έτος έναντι του Γενικού Δείκτη του ΧΑ (δείκτης αναφοράς).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*