Ευρωπαϊκή Πίστη: 39 έτη αναπτυξιακής πορείας

Τα 39 έτη παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά συμπλήρωσε η Ευρωπαϊκή Πίστη. Μια επιτυχημένη παρουσία η οποία ξεκίνησε την 1/11/1977 από 19 ασφαλιστές, μέσα σε ένα οξύτατο ανταγωνιστικό περιβάλλον που αριθμούσε 149 ασφαλιστικές εταιρείες.

Από τα πρώτα βήματά της, η Ευρωπαϊκή Πίστη προσδιόρισε το όραμά της, το οποίο αποτελεί σταθερό της προσανατολισμό μέχρι και σήμερα: η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός οργανισμού ο οποίος θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων, των εργαζομένων και των επενδυτών του.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στα 39 χρόνια λειτουργίας της η Ευρωπαϊκή Πίστη:

  • Έχει σημειώσει αποδόσεις πάνω από τα συνήθη όρια, όπως ενδεικτικά μέσο όρο αύξησης κύκλου εργασιών κατά 23%, καθαρής θέσης 23,5%, ενεργητικού 25,5%, αποθεμάτων 26% και ανθρώπινου δυναμικού 15,5%..
  • Έχει δημιουργήσει οφέλη για τους ασφαλισμένους της μέσω πρωτοποριακών προγραμμάτων, που καλύπτουν κάθε ανάγκη και ειδικότερα τα τελευταία 4 χρόνια μέσω του Ασφαλιστικού Γονέα, της πρωτοποριακής ασφάλισης που προσφέρεται χωρίς κόστος σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.
  • Βραβεύεται τα 6 τελευταία χρόνια με το βραβείο True Leaders της ICAP, και είναι μία εκ των 3 επιχειρήσεων που λαμβάνουν αυτή την διάκριση ανελλιπώς από την καθιέρωση του θεσμού.
  • Έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό Δίκτυο Πωλήσεων με περισσότερους από 5.000 Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, οι οποίοι εξυπηρετούν πάνω από 500.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια.
  • Έχει διακριθεί με Πλατινένιο Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής και Εταιρικής Υπευθυνότητας από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής – EBEN GR.
  • Δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή και έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.

Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η μόνη ασφαλιστική εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1997 με δημόσια εγγραφή.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Πίστη, με αναλλοίωτες τις αρχές και τη φιλοσοφία πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε, την εντιμότητα, τη συνέπεια, τη φιλεργατικότητα και τη χρηστή διαχείριση, αποτελεί έναν από τους πλέον αξιόπιστους ασφαλιστικούς φορείς στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει όλες τις απαιτούμενες υποδομές για την εφαρμογή της οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ», υπερκαλύπτοντας τα απαιτούμενα κεφαλαιακά κριτήρια της σχετικής οδηγίας. Παράλληλα, έχει υψηλή ρευστότητα και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά.

Η Διοίκηση της Εταιρίας, παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και προσαρμόζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με στόχο τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας και την επίτευξη του οράματός της.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*